Gästbok, januari 2010

28:e januari, Stefan Danielsson
Hej,

har använt programmet i flera år och tycker det är bra än så länge.
Jag undrar över hur det är tänkt att man ska ange källan i programmet, det finns ju fyra ställen: Källa, Titel, Författare/Utgivare och publicering.
Vi tar ett exempel för att tydliggöra det, jag jobbar mot Genline och ska skriva in en husförförhörslängd. Uppgifterna är som följer.
Län: Kopparberg
Församling: Norrbärke
Volym: AI:11B 1849-1855
Sidnr: 22
Plats: Stimmerbo
Typ: Husförhörslängd
GID: 24.27.246000

Vilka uppgifter ska in på Titel, Författare/Utgivare resp. publicering?
Hur skulle det se ut?
Visa gärna med ovanstående uppgifter som exempel.

Det hade varit bra om det funnits en manual (t ex som nedladdningsbar pdf) med exempel och skärmbilder till alla de funktioner som finns och hur man hittar dem, trots att programmet till stora delar är lätt att lära finns det funktioner man inte upptäckt eller utnyttjar på rätt sätt eller inte alls.

Mvh
Stefan Danielsson
Fälten för Plats, Källa, Citat, Titel, Utgivare etc är inte något som jag hittat på utan är de fält som GEDCOM-standarden bla föreskriver. GEDCOM-standarden är allmän, inte direkt inriktad på t ex svenska husförhörslängder. Exakt vilken information man bäst skriver i vilket fält har jag därför svårt att säga. Det viktiga är ju att informationen blir begriplig för en själv och andra personer som kan tänkas vara intresserade. Det finns säkert många olika åsikter om hur man bäst lägger upp det.
MVH Henrik Dannberg
23:e januari, Thomas Börjesson
Hej
Jag skall exportera till en HTML fil för publicering på nätet. Jag vill inte publicera nu levande personer utan tillstånd. Min mor som lever är huvudperson. Hur får jag med henne. Jag hittar inget alternativ i MinSläkt som gör det möjligt utan att få med andra levande personer vars tillstånd jag inte har.

Med vänlig hälsning
Thomas B
Har du noterat att man kan utesluta personer födda efter ett visst år eller personer som levde efter ett visst årtal?
MVH Henrik Dannberg
Hej!
Här kommer ett förbättringsförslag:
Sökfunktion efter möjliga dubbletter (skulle kunna ingå i "kontroller arkivet"), samt möjlighet att välja att slå ihop två dubbletter till en individ. Finessen fanns i bl a Corel Family Tree en gång i tiden (kanske även i andra program). Mycket användbart då man importerar släktgrenar och behöver ta hand om dubbletterna som skapas. Finessen skulle göra att MiS skulle ta ett rejält kliv framåt som attraktivaste programvara och en gång för alla distansera konkurrenterna..
Mvh/Thomas
17:e januari, Jan-Erik Lövgren
Hej,
Det här kunde jag ju testat själv, men det finns kanske andra som också är intresserade. När jag exporterade en antavla första gången till html, så utgick jag från en person som skulle vara proband. Måste jag nu alltid utgå från samma proband hädanefter vid uppdateringar av hemsidan?
Ja, om du inte vill byta ut alla html-filer på hemsidan.
Får en person i antavlan samma html-adress oavsett varifrån jag börjar exporten?
Ja, om du inte ändrar på personens namn eller födelse/dödsdatum.
Kan jag exportera och ladda upp endast en person i antavlan?
Ja, om du är säker på att inget annat ändrats.
mvh
Jan-Erik Lövgren
Tänk på att om du exporterar en andra gång till samma mapp som så får bara ändrade filer nya datum. Sortera filerna i datumordning i Utforskaren så ser du lätt vilka filer som behöver kopieras över till din hemsida.
MVH Henrik Dannberg
17:e januari, Jan-Erik Lövgren
Hej,
Jag utvecklar Arjas önskan om att kunna registrera tillförlitligheten direkt vid källregistreringen. till att man kanske även skulle kunna lägga källcitatet i samma dialog? Även att lägga Noteringar, både Allmän och Konfidentiellt synliga, utan att behöva skifta mellan dessa. Så har man helheten av en händelse synlig på en och samma händelsedialog. För mig är det en stor fördel om jag kan se all information om en händelse på en gång när jag registrerar eller justerar.
mvh
Jan-Erik Lövgren
14:e januari, Lars Hållén
Hej Henrik,

Jag har min Släkt 3.6 och provade för första gången jag att importera en GEDCOM-fil med följande specifikationer:

GEDCOM-version: LINEAGE-LINKED 5.5
Källa: MYHERITAGE, MyHeritage Family Tree Builder, 4.0.0.903, MyHeritage.com
Språk: Swedish
Teckenuppsättning: ANSI

Detta hände:
- Importering till tom fil eller en person registrerad misslyckades helt. Endast ett fåtal uppgifter kom in.
-Importering till fil med flera personer lyckades ingen det blev ingen koppling mellen de bägge registren trots att flera personer förekommer i bägge.

Vad beror detta på?

Mvh
Lars Hållén
Omöjligt för mig att svar på utan att ha sett GEDCOM-filen ifråga. Har du möjlighet att skicka den?
MVH Henrik Dannberg
10:e januari, Arja Haikara
Hej och god fortsättning!

En liten fundering på källor: vore det inte bra om man vid registrering av en källa kunde klassa dess tillförlitlighet? T.ex. när man från en husförhörslängd finner födelse-, vigsel- och dödsdatum för en eller flera familjer, så skulle gå så mycket snabbare att bara klistra in källan om man slipper gå in på "Redigera citat ur källan" för att klassa tillförlitligheten för varje händelse.

Med vänlig hälsning
Arja Haikara
10:e januari, Lars Nilsson
Ett lite önskemål för eventuell framtida utveckling:

När jag har markerat en person, så kan jag genom att placera markören i utanför högra övre hörnet se släktrelationen till den personen. Jag kan också se släktrelationen/relationerna i verktyget Släktskap. Vad jag skulle vilja se är en markerad (t.ex. med färg) förbindelse från den markerade personen till probanden. På det sättet skulle det vara enkelt att kunna följa släktrelationen steg för steg.

Lars
Idag visas en rägmarkering till höger om en personruta om personen ifråga är anfader eller ättling till huvudpersonen. Tänk också på att man via Detalj-knappen (eller Ctrl+2) i dialogen Släktskap kan se exakt hur släktskapet ser ut i detalj
MVH Henrik Dannberg
5:e januari, Björn Rydh
Hej Gunilla!

När du sparar en rapport som RTF (Word) ligger uppgiftern i tabellceller.
Jag har inga problem med att "flytta" uppgifter med Enter.
Att du har problem med tabulatorn beror på att den fungerar annorlunda i tabeller. Står markören i sista cellen i en tabell och du trycker på tab:en blir det en ny rad. För att kunna uttnyttja tab-funktionen i en cell ska du hålla ner Ctrl samtidigt som du trycker på Tab-tangenten.

Lycka till
Björn
4:e januari, Rickard Grusell
Hej Henrik,

Gammal favorit i repris. En önskan om fler än 20 generationer. Jag skriver mina antavlor till pdf filer och då några trådar ger 22-23 anor känns det snopet att ej få med dessa. Är nog inte så ovanligt att man finner utforskade anor som ger mer än 20 generationer.
Jag vill också ta chansen och fråga efter möjligheten att på något sätt få med länk/länkar till olika referenser funna på nätet. Detta kunde kanske vara mest användbart i samband med olika noteringar eller anteckningar.
Jag skulle även önska att programmet kunde hantera en ändringshistorik för varje person istället för som idag enbart "Senast ändrad: 2008-04- 06". Detta borde vara möjligt vid varje tillägg eller ändring av en händelse. För egna anteckningar blir det kanske svårare, men det är ju enkelt att skriva in ett datum när man skriver i löpande text.
Mvh /Rickard Grusell
Tack för tipsen. Ösnkemålen är noterade och står på listan över möjliga framtida tillägg.
MVH Henrik Dannberg