Gästbok, oktober 2010

28:e oktober, Ingvar Leion
Så här kan du få igång strejkande Minsläkt!
Har sedan många år haft MinSläkt på hårddisk d. Skälet: vid ominstallation av Windows så raderas endast disk c. D-disken kan således ses som ett slags back-up. För en tid sedan vägrade MinSläkt att öppnas.
Datorn meddelade att jag vidtagit en förbjuden åtgärd.
Scandisk med korrigering av fel hjälpte inte. Så vad göra?
Min lösning: jag laddade ned programmet igen från Dannbergs data och öppnade det på disken c. Kopierade därefter in koden, som jag sparat på disken d.
Och bums hade jag MinSläkt i öppnigsbart skick och registrerad på mig.
Därefter öppnade jag Utforskaren och flyttade viktiga filer (mitt namn efterföljt av punkt och ändelsen ged) till MinSläkt från
disken d och in mappen på c-disken, som innehöll den nyss nedladdade MinSläkt.
Och nu fungerade allt som förut! Hoppas verkligen, inför framtida problem, att programmet alltid kommer att vara nedladdningsbart!

Med hälsningar
Ingvar Leion
24:e oktober, Anna-Carin Betzen
Hej,

Jag skulle gärna vilja se en förändring av HTML-exporten, så att CSS-koden lades i en separat fil. Det skulle faktiskt spara en del utrymme - kring 1 kB per personakt eller ansedel, verkar det som (och det är inte att förakta om man t.ex. har konto på Bredbandsbolaget, där man bara får 5 Mb till sin webbsida). Det skulle också göra det möjligt för användare som är vana vid HTML och CSS att använda olika layout till olika databaser, och t.o.m. specialanpassa utseendet ytterligare med alla de möjligheter CSS ger.

I förlängningen kunde MinSläkt förses med flera inbyggda CSS-filer att välja mellan, för att få de valbara layouter som Marléne Larsen föreslog den 21/10; kanske även med möjlighet att spara sina egna anpassade layouter, så att envar enkelt kan hålla sig med några egna favoriter att välja mellan för olika ändamål. (CSS-filen bör f.ö. kanske få olika namn vid varje export, med tanke på dem som lägger filer från flera olika HTML-exporter i samma mapp.)

Med vänlig hälsning
Anna-Carin Betzén
21:e oktober, Marléne Larsen
Jag hade gärna sett att det fanns lite nyare layouter på html-exporten. Lite olika mallar tex.
/Marléne
19:e oktober, Torkel Borelius
"Vill du spara?"

Jag skulle föreslå en automatisk backupfunktion i programmet istället. Det är ju inte helt ovanligt i andra program, Word t ex.

Torkel Borelius
Hej, det skulle vara bra med en "kom-ihåg"-grej som poppar upp "Vill du spara?" Gärna valfritt och med önskat minutintervall. Har råkat ut för "datorhäng" och därmed förlorat inmatningar. Mycket frustrerande.
Ibland är man ju så inne i inmatningar så man glömmer att spara då och då.
Hälsningar
Torbjörn Holmström