Gästbok, mars 2011

Hej,

Jag har också använt Min Släkt i många år och är mycket nöjd. Jag läste Jan Edelius inlägg nedan och håller med om en del, men inte allt:

- Behåll Födelse som förstaval och Död som andraval när du öppnar Händelser för en person. Det funkar utmärkt, tycker jag, och vi måste vara tusentals användare som är vana vid det nu. Att ändra på det nu, efter så många år, skulle orsaka åtminstone mig stor frustration, och mängder av felinskrifter. Att lägga in symbolen för händelsen strax intill datumfältet är dock en mycket bra idé.

- Vad gäller Bosatt, där flera familjemedlemmar flyttar (men kanske inte alla), så har jag löst det på följande sätt: Jag matar in det för en person, såsom Personlig händelse. Sedan kopierar jag det, antingen med högerklick på musen och väljer Kopiera, eller Ctrl+C, och sedan klistrar jag in det för de övriga familjemedlemmarna, som jag vill ha med (Ctrl+V). Det går snabbt, jag kollade just - ca 5 sekunder per person. Jag tror det måste vara enklaste sättet att lösa det. För det är ju inte alltid bara ”kärnfamiljen” som flyttar, det kan finnas barn i tidigare äktenskap, det kan finnas svärföräldrar, och ibland även bröder och systrar till föräldraparet, som flyttar med. Att göra ett system som får med alla kan nog bli lite väl komplicerat, tror jag, och inbjuda till oavsiktiga misstag.
Vill man ha en text om vilka det är som flyttar, så man ser vilka som var med om flytten, så kan man ju skriva om det i noteringsrutan på den aktuella Personliga händelsen. Där kan man dessutom notera vilka det är som INTE flyttar med, och vart de tog vägen. Lite mer flexibelt, och ändå snabbt.

Så här kan en sådan Personlig händelse se ut (jag tar det ur minnet hur sidan ser ut, jag har inte tillgång till programmet just nu):

Händelse: Flyttar från Källegården, Humla
Datum: 24/3 1824
Plats: till Storgården, Edbacka
Källa: Hfl Humla 1820-25 AI:5 sid 32 + inflyttningslängd Edbacka B:1 sid 147 + Hfl Edbacka 1820-30 AI:7 sid 27
Noteringar: De som flyttar är snickaren Jan Hansson med hustru Gertrud Jonsdotter samt deras barn Sven, Karin och Jonas. Med dem flyttar även hustruns son innan äktenskapet Petter, samt Jans mor Ingeborg. Äldste gemensamma sonen Hans flyttar samtidigt till Storgården i Humla (Hfl sid 351), där han tar tjänst som dräng.

- Jans fjärde idé om bättre sidnumrering eller markering för personakter tycker jag är mycket bra.

Hälsningar,
Gunilla Sandström
Hej!
Håller med Jan Edelius vad gäller automatik på händelser. Använder själv "Egen familjehändelse" benämd "Flytt med till", men får då bara med hustru/sambo. Vaför inte med val kunna välja vilka barn som följer, alla kanske inte bor kvar hemma?

Hadé Anders P.
26:e mars, Mårten Swärd
Hej Jag har använt programmet i många år, utan att dock ha köpt det, i dagsläget använder jag det inte som mitt primära program utan för forskning som jag gör åt andra. Jag tycker att detta program är det absolut enklaste och mest användarvänliga som finns på marknaden men jag upplever en stor brist varför jag inte kan använda det till min egen forskning. Bristen som jag ser det är att personerna omindexeras (får nya id:n) när man exporterar till Gedcom-filer om man i mellan exporterna har lagt till nya personer (tycker mig kunna se att det beror lite på vart i trädstrukturen man gör tillägg). I mitt fall blir detta ett stort problem då jag har en extern hemsida där jag läser in gedcom-filen och alla de dokument/bilder som då redan finns och pekar mot vissa personer blir då helt plötsligt ompekade mot helt andra personer. Att sitta och peka om flera hundra bilder och dokument känns inte så lockande varje gång man gör en ny export.

Går det på något sätt, som jag inte hittat, att få till så att en persons id aldrig ändras, oavsett hur många personer man lägger in mellan exporterna? Om inte, finns det några planer på att införa en sådan valmöjlighet? Kunde man få till detta skulle jag inte tveka om att köpa en licens för programmet.
Mvh Mårten Swärd
Tyvärr finns idag inte denna möjlighet. GEDCOM-id skapas idag i samband med exporten.
MVH Henrik Dannberg
26:e mars, Jan Edelius
Hej
Har nyligen börjat använda Min släkt V.3. Anledningen är främst de trevliga utskrifterna. De är framför allt lätta att läsa för de som är icke släktforskare. Har dock några synpunkter och önskemål. Ett som är angeläget – vid inmatning av ny händelse så väljer programmet en händelse utifrån tidigare inlagda händelser. Första är ju födelsen sedan kommer död och sedan kanske dopet (kommer ej ihåg riktigt). Jag ser ej detta alltid och får till exempel född, bosatt, bosatt, död, bosatt, bosatt. Detta gör att jag i efterhand måste ändra typ om jag ser det. Detta är mycket irriterande och i de fall jag inte observerar det så blir uppgifterna helt felaktiga. Mitt förslag är – gör så att vid ny händelse så är bosatt alltid förvalt och lägg in symbolen/ikonen för händelse precis ovanför datumfältet. Detta för att – föds gör man en gång, dör gör man en gång o.s.v. (vanligtvis) men bosatt på olika ställen eller i olika böcker är man kanske tio tjugo gånger. Dessutom så är det sällan som födelsen är den första händelsen som man matar in utan det är vid barnets födelse som man först ”hittar” föräldrarna och då börjar med att mata in bosatt. SNÄLLA - ändra detta! Den andra synpunkten är att det vore bra med ett fält för inmatning av sida (i källan) bredvid källa. Som det nu är så lägger jag in sidan i samband med källan och får då i registret ett flertal referenser till samma källa fast med olika sidnummer. Den tredje är att vid inmatning av händelse ”bosatt” så vore det till mycket stor hjälp om man kunde välja familj/familjemedlemmar. Som det nu är så kan man få mata in samma uppgifter för mor, far och tio ungar eller mer. D.v.s. upp till tio-femton gånger i stället för en. Den fjärde är att vid utskrift så vore det käckt med någon typ av indikation på sida 2 och följande vilken akt den tillhör. Om jag har skrivit ut personakter på 100 personer, kanske 300 sidor och råkar blanda ihop dem så är det näst intill omöjligt att sortera rätt sidor 2 och följande till rätt person.
Det var allt för nu.
För övrigt då – Mycket trevligt och bra program!

Jan Edelius
22:e mars, Kim N. Jensen
Tak for et glimrende program, som jeg har brugt gennem mange år!

Jeg har et forslag til en kommende version, nemlig at det bliver muligt at tilknytte billeder til begivenheder (fx. et bryllupsbillede til vielsen eller et dåbsbillede til fødsel/dåb). Og disse billeder skulle selvfølgelig også vise på de genererede websider.

med venlig hilsen

Kim N. Jensen
Danmark
Tack för tipset. Jag ska se vad jag eventuellt kan göra i kommande versioner av programmet.
MVH Henrik Dannberg
8:e mars, Klas Anjou
Hej Henrik!
Jag har några fall där födelsedatum eller dödsdatum inte är säkert kända. Det finns två (sällan tre) alternativa datum och jag kan inte avgöra vad som är sannolikast. Jag skulle vilja ha ett inmatningsformat av typen datum eller datum. Fördelen med detta, framför att använda textformatet som ju anges inom parentes, är att sorterings- och andra funktioner bör fungera (åtminstone på det första datumet). Kan detta ordnas i en kommande version av MinSläkt?
Hälsningar
Klas Anjou
Kanske skulle du kunna använda dig av det befintliga formatet "tolkat"? Då fungerar sorteringen på det angivna datumet och de andra kan skrivas inom parentes.
MVH Henrik Dannberg
8:e mars, Kent Andersson
Hej

Har hittat en trevlig APP till min Iphone ”Gedview” som hanterar Gedcom filer, det går bra att redigera i iphone och lägga till bilder och annat.

Men nu till min undran går det att på något sätt få med bilder när man exporterar en Gedcom fil jag har inte hittat nån lösning kanske nån som vet.

Kent Andersson
Tyvärr måste bildfilerna idag kopieras separat.
MVH Henrik Dannberg
6:e mars, Svante Nyström
Hej Henrik!

Jag har några problem som jag antar du har bra svar på eller kan åtgärda i framtiden.

Sedan starten med MinSläkt har jag matat in platser som ”by, socken, län, landskap” så långt jag har vetat om det. Nu har det blivit ganska många platser och en del har inte alla fält varför jag går in bland objekten och kan justera t ex stavningen på en plats. Om det då finns en plats med samma benämning som den jag rättat till så blir det bara en plats istället för två vilket är jättebra. Snabb och enkel registervård alltså.

Ibland blir det dock så att man justerar platsens benämning i fönstret för händelsen och då ligger den ursprungliga benämningen kvar trots att det inte finns några andra personer kopplade till den platsen. Man kan visserligen lösa detta genom att gå in bland platserna och leta efter platser utan personer och ta bort dessa. Det blir dock ett ganska träligt arbete varför någon typ av registerkontroll skulle kunna vara bra. En knapp för att visa platser utan personer?

På senare tid har jag insett att man får mer hjälp av MinSläkt om man matar in platserna i omvänd ordning mot vad jag gjort. Eftersom programmet snabbt söker efter liknande platser så kan man ganska snabbt hitta platsen eller en plats som är snarlik och på det sättet bara ändra t ex gårdsbenämningen. Finns det något sätt att konvertera alla platser i registret till omvänd ordning? Jag har provat inställningen att visa allt omvänt och det fungerar bra men jag skulle alltså vilja konvertera alla platser permanent till omvänd ordning.

En annan fråga om platser är om du har någon tanke på att lägga de olika delarna som platserna består av i olika inmatningsfält dvs ett fält för landskap, ett för län etc. På det sättet skulle man inte vara tvungen att skriva in allt för hand eftersom programmet snabbt kan ge förslag på möjliga platser utifrån vad man tidigare matat in.

Med vänlig hälsning

Svante Nyström
För att ta bort oanvända platser, använd Arkiv\Underhåll av arkivet\Plater & källor\Ta bort platser som inte längre används.

För att permanent spegelvända platser, använd Arkiv\Underhåll av arkivet\Plater & källor\Konvertera platser.

Jag har hittills inte velat lägga mig i hur man väljer att formattera sina platsbeteckningar på annat sätt än att man kan få hjälp med t ex spegelvändning om man skrivit platsbeteckningarna som delar avgränsade med kommatecken.

MVH Henrik Dannberg
4:e mars, Björn Rydh
Hej!

I "Redigera objekt" skulle jag vilja se "Plats" för personen som visas i listorna i alla mapparna utom just Plats. När personerna börjar bli några tusen är det näst intill omöjligt att hålla reda på vem som är vem.
Inser att det blir ett ganska omfattande arbete att få ihop en källa, person och plats men om åtminstone personens födelseplats visas skulle det underlätta.

Hälsningar
Björn
2:a mars, Tommy Andersson
Hej på er tänkte tipsa om en ny online sida för släktforskning där man kan ladda upp sin gedcom-fil och få den presenterad.
Tycker dock inte om namnet då de kunde ta hänsyn till att minsläkt är ett släktforskarprogram och det är lätt att förväxla.

Har inte provat att lägga upp något ännu då jag inte vill att vissa personer skall sno data, får se hur jag gör ...

Här är länken dinsläkt.se jo den heter faktiskt så.

Mvh Tommy Andersson Visby