Gästbok, februari 2013

16:e februari, Erik Törnroos

Hej Henrik.

Jag har använt MinSläkt ett par år och är mycket nöjd med dess funktioner.
Nu skall jag presentera stamtavlorna för delar av några rätt vidlyftiga släktgrenar och försöker göra det så att det blir möjligast lätt att greppa för alla mottagare, som inte nödvändigtvis är bevandrade i släktforskning eller har tålamod att rota runt i alltför komplicerade tabeller.

MinSläkts tabell över ättlingar är överskådlig på sitt sätt och relativt bra, men jag skulle efterlysa en möjlighet att strukturera tabellen "på andra leden" så, att man i stället för att redovisa varje generation för sig väljer att presentera varje familjegren som en helhet från början till slut. Då är tabellen mera överskådlig för en läsare som är mest intresserad av just en viss familj eller släktgren.

En schematisk jämförelse för att förtydliga min tanke:
MinSläkt         Önskemål
EK gm AS           EK gm AS
Barn: 1, 2, 3          Barn: 1, 2, 3
Gen 1
1 HK             1 HK
2 MK gm HB        2 MK gm HB
   2.1               2.1 CK gm BG
   2.2               2.2 AK gm KA
               2.2.1 MA gm AV
3 GK gm AH          2.2.1.1 KA gm ME
   3.1               2.2.1.2
   3.2              3 GK gm AH
   3.3               3.1
                3.1.1
                3.2
                3.3
Finns det möjlighet att producera en stamtavla sorterad enligt mitt önskemål, eller kan du tänka dig att komplettera programmet med en sådan variant?

Jag har testat möjligheterna att föra över basdata från MinSläkt till andra program som i sina utskrifter har denna uppbyggnad, men antingen tar de inte emot all behövlig data från GEDCOMfilen (vigseldatum, skilsmässor, mm) eller så har de andra drag i sina utskrifter som gör att de inte är användbara.

Hälsningar

Erik Törnroos
Möjligheten finns inte idag. Jags ska se vad jag kan göra framöver.
MVH Henrik Dannberg
11:e februari, Maria Larsson

Hej!

Skulle det gå att markera en person som man med säkerhet vet inte fått några barn? Det kan vara en som dött i unga år eller någon som man inte hittat några barn till. Problemet jag har är att jag gång på gång kommer in på en person och sedan letar vidare på den för att hitta barn när jag redan gjort den sökningen förut. Lägger visserligen in det under anteckningar men det skulle vara lättare om man såg det med en gång.

Mitt förslag skulle vara en kryssruta på personen som sedan resulterar i ett tjockt sträck i botten på rutan i släktträdet som visar att grenen tar slut.

Mvh

Maria Larsson
I senare versioner av MinSläkt visar en liten vinkel till vänster om rutan i Familjediagrammet att personen i fråga har barn.
MVH Henrik Dannberg
10:e februari, Dag Swenson

Hej Henrik!
Ett stort och varmt grattis till Min släkts toppenplacering som det mest populära släktforskningsprogrammet enligt Geneanets januarimätning. Mycket välförtjänt. Jag försöker övertyga alla de jag hör skall börja registrera att testa Min släkt. Suveränt lättfattligt, enkelt och praktiskt i sina rutiner och inte minst dess utskriftsvarianter som är så smarta och snygga. Tusen tack för ett bra system och lycka till med den fortsatta vidareutvecklingen.
Dag Swenson, Handen
8:e februari, Dorothy Glantz

Instämmer med Anders och Tommy.
Hälsningar,
Dorothy Glantz
8:e februari, Anders Öberg

Instämmer med Tommy.
Superbra! support
Hälsningar
Anders
6:e februari, Tommy Markström

Jag vill bara framföra ett tack, för eran fina och snabba support!

Hälsningar Tommy Markström
4:e februari, Claes-Göran Paulsson

Hej Henrik.

Jag har använt ditt program i många år och uppskattar det mycket. Nu till mitt problem med dubletter. Jag klarar att fixa det när dom förkommer utan en massa anfäder eller ättlingar, men när dom finns med många dåde anfäder och ättlingar mitt i varsina släktgrenar då tar det stopp i mitt lilla huvud. Jag har alltså i mitt letande genom åren passerat samma person från två olika släktgrenar utan att märka det. Detta har medfört olika mängd uppgifter på personen beroende från vilken gren jag tittar. Hur skall jag göra för att fixa det?? Vad bra det skulle vara med en liten varning när man håller på att göra en dublett, det skull sitta bra.

MVH Claes-Göran Paulsson
Det du kan göra idag är att bestämma vilken av dubbletterna du vill behålla. Komplettera sedan med ev uppgifter från den andra dubbletten innan du tar bort denna. Eventuella lösa kopplingar kan sedan rättas till via listrutorna för Far resp Mor i dialogen Personuppgifter.
MVH Henrik Dannberg