Gästbok, mars 2013

24:e mars, Monica Nyvaller

Hej

Jag undrar utan att ha använt programmet om det är möjligt att skriva ut sitt släktträd på ett snyggt och samlat sätt om man har byggt upp det på webben?

Med vänliga hälsningar
Monica Nyvaller
Det beror på vad du menar med "snyggt och samlat" samt "som om man byggt upp det på webben". Jag föreslår att du själv provar programmet för att se om det motsvarar dina förväntningar.

MVH Henrik Dannberg
17:e mars, Maria Timashans

Hej,

tack för ett fantastiskt bra och lättjobbat program som jag är mycket nöjd med. Inför valet av program ställde jag (och en likaledes forskande släkting) en fråga till dig via supporten, samma fråga skickades till DISgen och Holger och svarstiden var en del i varför vi valde MinSläkt. De andra dröjde bra mycket längre.

Jag känner bara till GEDCOM till namnet, har inte använt mig av det men inser att jag för att kunna dela med mig av (delar) av mitt forskningsresultat måste jag lära mig hur man gör. Jag tyckte t ex från början att det var roligt att utgå från både mig och min man, men nu efter att ett stort antal personer registrerats ser jag att det är lite ohållbart. Flera med samma namn är bara ett av problemen som jag inte kunder förutse. Om jag tar en kopia av hela min .misfil, går det sen att ladda upp den (med annat namn) och helt enkelt bryta kopplingen mellan oss makar, för att sen göra två träd av det? Kan säkert läsa mig till svaret, men är hopplös på att läsa instruktioner, så kanske jag får ett mer lättförståeligt svar här.

Via Arkiv\Exportera\GEDCOM kan man exportera hela eller delar av ett släktarkiv till en GEDCOM-fil. Denna GEDCOM-fil kan sedan importeras till ett annat släktarkiv, tomt eller inte.

Önskar också att jag kunde, liksom man kan skapa en egen Händelse, lägga till en färgglad flik som jag själv kunde döpa. Själv har jag ett stort antal emigranter, och att forska vidare om vad som hände med dom tänkte jag göra i ett senare skede, då skulle det vara praktisk att snabb “se” vilka alla dessa är genom en sån form av markering.
Ett sätt är idag att använda fliken "Att-göra". De som har "Att-göra-noteringar" blir markerade med en lite gul markering.
MVH Henrik Dannberg

Till sist angående detta med samkönade äktenskap/partnerskap, som så många frågat om, och även jag fast jag mailade till supporten. Det finns ett program, GenoPro, som inte är så stort i Sverige men desto större i USA, där man kan göra en “äktenskaplig” koppling mellan två personer av samma kön, samt registrera både biologiska och foster/adoptivföräldrar till ett barn. Jag har sett programmet, men inte vinnlagt mig om att kontrollera detta själv, men jag ställde frågorna till en användare av GenoPro och svaret blev positivt. Alltså borde inte problemet ha att göra med GEDCOM, som jag tyckte svaret var i ett tidigare inlägg i gästboken, men jag är som sagt inte tillräckligt insatt för att veta. Dock, om man kunde skapa en Ny Person, Maka, till en kvinna och någon av de kvinnorna sen skulle skaffa barn, så kunde jag “stå ut” med att få upp den tomma rutan med streckad yttermarkering och ordet “Far”, såsom det blir i alla fall där fadern är okänd. Sen kunde man spärra funktionen att Makan automatiskt blir den andra föräldern, om parterna har samma kön. Bara funderingar, jag vet ju absolut ingenting om hur det är att skapa och uppdatera ett program med allas önskningar om tillägg och “förbättringar”.

Än en gång, tack för ett superbra program!
vänligen
Maria
11:e mars, Lia Detterfeldt

Hej, jag har använt minsläkt i flera år och tycker att det är ett riktigt bra bra program att strukturera sin forskning i på PCn. Nu har jag tänkt fortsätta arbetet på en ipad. Har du några tankar på att göra en synkroniseringsbar app av minsläkt?


Och så en annan fråga: min släkting, som av allt att döma var homosexuell och som valde att dela sitt liv med en annan kvinna, hur kan jag lägga in partnern, utan att hon måste bli en man i systemet?

Lia=
Det finns idag inte några näraliggande planer på version för IPad.

Tyvärr kan en person idag i MinSläkt bara ha en mor av kvinnligt kön och en far av manligt kön. Programmet håller bara reda på biologiska släktskap, inte sociala relationer (som kan vara minst lika viktiga i en persons liv)
MVH Henrik Dannberg
10:e mars, Erika Jonsson

Hej
Står i begrepp att beställa programmet men har en fråga jag inte hittat svar på. Om vi har flera datorer i familjen, kan vi använda samma licensnyckel på mer än en dator?

Erika
Licensen är personlig, inte knuten till någon viss dator.
MVH Henrik Dannberg
7:e mars, Barbro Eriksson

Hej Henrik!

Vill börja med att tacka för ett mycket bra program som jag rekommenderar andra släktforskare.
Börjar att känna mig hemmastadd med programmet men har en fråga.
Vad är det för skillnad på knapparna OK och Verkställ på personuppgifter?

Hälsningar
Barbro Eriksson
Verkställ sparar gjorda ändringar. Ok gör samma sak och stänger dessutom dialogen.
MVH Henrik Dannberg