Gästbok, maj 2013

31:e maj, Anders Öberg

Hej Henrik!
Tack för ditt snabba svar angående gedcom och danskt ø, då är det alltså fel i GeneaNets gedcomtolkning, eftersom vid uppladdning av min fil dit står den lilla tvåan kvar i texten som visas på sidan.
/Anders
Ja, i så fall importerar inte GeneaNet korrekt.
MVH Henrik Dannberg
30:e maj, Anders Öberg

Hej!
Har sett att vid export till gedcom blir det en liten (²) istället för lite Danskt ø, kan jag ändra någon inställning ?
nu står det på Ansel.
/Anders
Detta är inte ett fel. Det blir "rätt igen" vid import av GEDCOM-filen.
MVH Henrik Dannberg

Hej,

Tack för informationen om hur man gör inställningen för att undvika blankrad efter källorna. Men hur gör man vid utskrift av personakten för att slippa att en tom rad uppkommer om man gjort en notering under en händelse? Är det någon mer inställning jag missat?

Med vänlig hälsning
Stig-Olof Fröjd
Det läggs idag alltid in en blankrad efter en händelse med en inlagd notering.
MVH Henrik Dannberg

Hej,
Jag har under de senaste åren jobbat med MinSläkt och registrerat omkring 1000 släktingar och har i stort sett varit mycket nöjd med programmet. Nu har jag emellertid börjat skriva ut personakter och då har jag funnit några konstigheter som jag vill påtala. Det läggs ibland in tomma rader helt omotiverat. Ett exempel är under Källor där det efter varje källhänvisning genereras en tom rad. Ett annat exempel är att om man under en händelse skriver en notering så uppstår också en tom rad vilket det ju inte blir om notering saknas. Dessa tomma rader medför att dokumentet blir onödigt långt samtidigt som det stör ögat vid läsning. Så bort med onödiga tomma rader! Jag ifrågasätter också om källhänvisningarna är gjorda enligt vedertagen standard, det ser i varje fall väldigt konstigt ut. Om det ska genereras en punkt i personakten så borde den väl hamna före källhänvisningen (inte efter) eftersom det ju är hela meningen som källhänvisningen avser, inte bara det sista ordet i meningen som det bör tolkas som det är angivet nu. Sen kan man ju fundera på om det överhuvud behövs genereras någon punkt när det gäller uppräkning typ Personhistoria men i löpande text måste den ju finnas. Så flytta punkten till framför källhänvisningen! Ex: …. Uppsala domkyrkoförsamling.12) både i löpande text och vid uppräkning alternativt …. Uppsala domkyrkoförsamling 12) vid uppräkning enbart.
Med vänlig hälsning
Stig-Olof Fröjd
Ny rad mellan källorna används om man för rapporten angivit att även citat ur källor ska visas. Väljer man att inte visa citat blir det ingen extra rad mellan källorna.
Håller med om att nottecknet borde stå efter punkten. SKa försöka fixa detta framöver.
MVH Henrik Dannberg
24:e maj, Jan Edelius

Hej igen,

Beträffande mitt eget inlägg den 22:e maj.
Om Du klickar på "rullningshandtaget" i den vertikala rullningslisten när Du redigerat klart en plats, så blir Du kvar på "rätt" ställe i listrutan.

Bästa hälsningar
Jan Edelius
22:e maj, Jan Edelius

Hej,

När jag är inne på Verktyg-Objekt-Platser och går igenom platserna från början till slut för att eventuellt ändra/rätta så -
När jag har gjort en ändring så klickar jag på platsen strax före eller strax efter den jag ändrat. Detta för att jag vill jobba vidare med platserna i tur och ordning. Men fokus ligger kvar på den plats(ort) jag ändrat och som då beroende på ändringen kan sorteras in på ett annat ställe. Då tappar jag bort var jag var någonstans och får leta. Det vore bättre om fokus kunde flyttas till den post som jag klickar på. Har man några hundra poster att gå igenom och där flera kanske skall ändras så hade det underlättat.

Bästa hälsningar
Jan Edelius
Jag ska se vad jag kan göra.
MVH Henrik Dannberg
10:e maj, Jan Edelius

Jag har angett en katalog för bildfiler. I denna katalog har jag underkataloger i två nivåer där jag lägger bilder. Detta då jag har många individer och många bilder. Detta fungerar alldeles utmärkt i MinSläkt. Men vid export till Gedcom så kommer ej katalogerna med utan endast filnamnet. Detta gäller ej vid export av länkar. Där kommer hela filens sökväg med. Jag använder ett program PhpGedView för publicering på webben (http://kaspershus.se/phpgedview). Detta program hittar då ej bildfilerna utan jag måste lägga in dem manuellt igen. Kan jag göra något för att ändra på detta så att bildfilens hela sökväg kommer med? Det gör ingen skillnad om jag nätverksmappar sökvägen.
Bästa hälsningar
Jan Edelius

Jag har börjat dela med mig släktdata i DISBYT, och nu har problemet med individnummer blivit akut! När man exporterar till GEDCOM skickas det automatgenererade individnumret med, men det går inte att se någonstans utom i GEDCOM-filen. Ett unikt individnummer är väsentligt i all släktforskning; vi har ju alla en mängd Anders Andersson, och vet inte alltid några födelse- och dödsdatum, så de går inte att skilja i dropplisterna t ex. Jag tvingas döpa om dem tillfälligt till Anders X Andersson för att hitta rätt när jag t ex skall ange en make. Snälla, visa det automatgenererade numret i personrutor och dropplister! Om någon på DISBYT skulle fråga mig om min individ I555 så får jag ett eländes besvär att ta reda på vem det är!

Vänliga hälsningar
Björn Bergström

Jag har lagt över Min Släkt i Dropbox så att mina släktingar ska kunna ta del av forskningen. Problemet är att det inte fungerar för dem. De för en massa konstig text. Antar att det hänger ihop med Mis-filer. Hur gör jag för att jag och andra ska kunna läsa mitt släktträd i Dropbox.
Hälsningar
Maria
Man måste ha programmet MinSläkt installerat på datorn för att kunna öppna ett släktarkiv skapat av MinSläkt . MVH Henrik Dannberg

Jag har köpt MinSläkt och testat att exportera till Html. Men en liten önskan vore att få en ändring i programmet som genererar koden. Så att man kan ändra bakgrundsfärgen i Html-filerna i css-filen i stället, så man inte behöver gå in på varje sida och ändra. Det kan ju bli mycket jobb om man har 500 förfäder. Annars är jag jättenöjd med MinSläkt.

MVH
Tomas Andersson
Du kan ange önskad bakgrundsfärg i samband med exporten.
MVH Henrik Dannberg

Länkar man en gruppbild till alla de personer som förekommer i bilden så kommer det, när man exporterar till html,
att exporteras en bild för varje person. Går det att fixa så att bilden bara exporteras en gång och alla html-länkar pekar på samma bild?
Det är jobbigt att ladda upp till min hemsida med 768 kb/s,(ADSL), om man har många och stora bilder i arkivet.
H/Kjell Svensson
Tack för tipset. Jag ska se vad jag ev kan göra i kommande versioner av programmet.
MVH Henrik Dannberg