Gästbok, juni 2017

30:e juni, Maria Carlsson
Hej!

Jag har lite önskningar:

Jag skulle önska att man kunde lägga in samkönade partner i ett förhållande. Det är ganska vanligt förekommande numera.

Sedan skulle jag önska någon flik eller liknande där man kan lägga in personens olika alternativa namn/stavningar, ändringar av namn.

Sedan ännu ett förslag för att kunna begränsa trädet på ett bra sätt men ändå se om personen har barn lägga till en liten färgad fyrkant till höger om personen. Det borde till exempel vara ganska enkelt att lägga till en ruta att bocka för om personen har barn på fliken Allmänt som styr en liten färgmarkering.

Till sist en önskan om att kunna lägga in källor som rör en och samma händelse under varandra då man kanske har flera källor till en händelse, till exempel födelse där jag alltid försöker finna både födelsebok och husförhörslängd.

Med vänlig hälsning
Maria Karlsson

14:e april, Stefan Hallén

Många släktregistreringsprogram använder fast numrering. MinSläkt gör det inte vid HTML-export. Hur det är med GEDCOM-export vet jag inte. Man kan ha olika synpunkter på den dynamiska tilldelningen. Jag tycker den är bra eftersom jag ändrar mycket mellan utläggen på nätet. Jag lägger till och drar ifrån.
Exporterar till och exporterar från GEDCOM Kopplar ihop och kopplar loss. Men det finns ett problem. Finns det två individer med samma namn och som saknar
födelse- och döddata så kan dessa 'förväxlas' av MinSläkt vid olika HTML-exporter. I så fall ger jag den ena individen dödsåret 1000. Det är lätt att hitta och lätt att ta bort. Jag kallar 1000 för en flagga och en flagga kan man anväda till mycket.

Jag sätter också flaggan tillfälligt framför efternamnen på modern och fadern när jag ska koppla till barn: 1000Andersson och 1000Andersdotter. Det gör dem lätta och hitta och identifiera. Om det gäller syskon utan kända föräldrar brukar jag skapa en fiktiv förälder empelvis Anders 1000 och koppla barnen till honom. För misstänkta dubbletter skriver jag in 1000 i att-göra-fältet.
Behöver jag fler flaggor använder jag 2000, 3000 och så vidare.

Jag sätter också flaggan sist på de källhänvisningar jag skall kontrollera.
Det underlättar sökandet och och är enkelt att ta bort. MinSläkt sätter en flagga istället för lägga ihop två identiska källor. Det skapar en massa merarbete. En fullkomligt meningslös finess som dessvärre inte går att välja bort. Att försök utrota dem är meningslöst. Det måste plockas bort för hand en efter en.

Ett tips. Jag använder noteringar för sådant som är kontrollerat, godkänt och som ska ligga kvar. Under kodentifiella noteringar lägger jag in alla källnoteringa i kronologiska ordning. Jag använder mestadels AD Online och jag lägger in deras fulldständiga källhänvisning inklusive deras AID-nummer.

Har någon några andra idéer så skriv dem gärna här.

Christian Andersson

6:e mars, Peo Larsson

Du har inte missat någonting. Själv skulle jag nog använt någon befintlig händelse och taggat om den mär den dagen kommer. Till exempel 'Testamente' '1 WILL' med något annat lämpligt.
Använd helst teckenuppsättningen ANSI vid export till GEDCOM. 'svensk teckenuppsättning' är att föredra när man pillar med GEDCOM.
Notepad eller liknande texteditor fungerar. Notepad är inte helt 'ren' men det saknar betydelse i det här fallet. Word fumgerar också bara man kommer ihåg att spara som text. I Word har man möjlighet till formatering. Det jag främst tänker på är att det går ersätta en teckensekvens med radmatning.
Såväl Notepad som Word har sina begränsningar när det gäller filstorlek. Jag anväder altid ett fiffigt litet program som heter Find And Replace. Både för GEDCOM och HTML.
Var konsekvent vi inmatningen i MinSläkt. Och spara mis-filen med jämna mellanrum. Särskilt viktigt innan konvewrtering.

Ovanstående gäller MinSläkt 3. MinSläkt 4 befattar jag mig inte med.

Christian Andersson