Gästbok, december 2017

30:e december, Sten Rågåker

Jag vill återkomma till mitt tidigare förslag, som du skulle överväga, om att ev. i underkanten på diagramrutorna för personerna, ha möjlighet att fästa ett antal olikfärgade halvcirklar (eller annan utformning) för att individuellt kunna lägga till valfria markeringar.
Valet för varje färg skulle kunna göras under "Personuppgifter" med en ny flik "Etc.", "Egenskaper" eller "Anteckning" eller något annat lämpligt. (Notering är ju dessvärre redan använt.) Här kan läggas 10-15 alternativa färgpluttar som var och kan namnges efter var och ens behag. Ju fler desto bättre. Om de inte används ska de inte heller synas, på samma sätt som det är idag med de kompletterande markeringarna.
Om färgerna inte skulle räcka till, tror jag man kan använda olika nyanser. Placeringen i förhållande till dialogplattan ger ändå snabbt vid handen vilken egenskap som avses även om färgen är snarlik.
Siffror är ett alternativ, men jag inbillar mig att färg ger en snabbare uppfattning om vad markeringen står för.
Kan du dessutom få till det med kortkommando (F-tang.) eller högerklick typ bokmärkningen skulle jag bli mycket glad.
Ett stort persongalleri gör att man förr eller senare hamnar i bryderi om vilken gren av släkten den person man just arbetar med finns i. En färgmarkering skulle lätt kunna identifiera detta.
En möjlighet att centralt (där man väljer markering) kunna radera alla av en viss färg, kan underlätta om man bara vill ha en temporär markering.
Kan man även göra en sammanställning av alla dem som ingår i varje grupp, kan sammanhang lätt identifieras i den mån det är intressant (beror på ämnet). Denna möjlighet gör det möjligt att spåra egenskaper, släktdrag, arvsbundna sjukdomar etc. eller vad det nu är man valt som underlag.

Hälsningar Sten
28:e december, Roger Jorwen

Håller med Roger Flodin!
Om funktionen med att få med hela familjen på en gång. Samtidigt förstår jag hur Henrik tänkt, men... Att barnen bor hos sina föräldrar är ju naturligt...
Problemet är bara att om man väljer att senare följa ett barn skall man ju inte behöva leta upp var föräldrarna bodde för att få hela historiken.
Att kunna få med hela familjen i ett 3:e alternativ vore suveränt – detta har jag haft högt upp på min önskelista sedan länge.

Idén fick jag redan för flera år sedan när jag satt och registrerade en ana som under 20 år flyttade 12 ggr och familjen bestod av 11 personer.
Då blev man väldigt trött på “klippa och klistra”.
Min tanke är då att man skall i detta 3:e alternativ kunna välja vilka personer inom familjen som händelsen skall gälla...
Kan ju vara någon som inte flyttade med eller som flyttat till annat ställe.

MVH
Roger
28:e december, Torbjörn Carlsson

I Katalog- och Sök-rapporterna finns vissa händelsetyper valbara som kolumner men inte alla.
Kan man på något sätt skapa rapporter där personlig händelse, emigration etc. kan användas som valbar uppgift?
Det jag specifikt letar efter just nu är en rapport på alla emigranter med informationen från emigration/immigration i rapporten.
Tack för tipset. Jag ska se vad jag eventuellt kan göra i kommande versioner av programmet.
MVH Henrik Dannberg
28:e december, Johnny Riert

När jag har en DNA träff i autosomala test lägger jag in bifogad bild på denna.
Då är det lättare att följa tråden
28:e december, Maiken Arvidsson

Svarar mig själv angående sent dopdatum. Kom på att ta bort datumet i händelsen och flytta det till noteringsfältet. Händelsen finns kvar och jag får en glad gubbe när jag kontrollerar arkivet.

Gott Slut på gamla släktforskaråret och Gott Nytt, hälsar
Maiken
27:e december, Roger Flodin

Händelser
-Det finns personlig händelse. OK
-Egen familjehändelser där föräldrarna delar på posten.
Skulle önska att HELA familjen fick posten inlagd eller att det skapas en 3,e möjlighet.

Med vänlig hälsning
Roger
Ett sätt idag är att kopiera en händelse och klistra in den på en annan person. När det gäller händelsen Bosatt brukar jag bara registrera händelsen för föräldrarna. Först när ett barn flyttar hemifrån registrerar jag händelsen Bosatt för barnet. Innan dess antas barnet bo tillsammans med sina föräldrar.
MVH Henrik Dannberg
22:e december, Maiken Arvidsson

Hej Alla!
Tackar så hjärtligt för den nya versionen 4.2. Har naturligtvis kollat nyheterna, men stötte på ett problem när det gäller dop. Det gäller en kvinna som enligt födelseboken är född 1918, men enligt samma bok döpt 1932. Vill inte ändra maxåldern i inställningarna. Finns något annat knep?

Hälsar och undrar
Maiken
Tyvärr har jag idag inte något annat tips än att låta påpekande finnas kvar.
MVH Henrik Dannberg
22:e december, Roger Jorwen

Hej!
I den senaste versionen 4.2 kan man söka på tvillingar och trillingar.
Blev dock lite konfunderad när jag sökte på tvillingar och fick ett ojämnt antal personer som sökresultat.
Det visade sig att mina trillingar även hamnade under tvillingar... !!!

Skulle vilja utöka sökfunktionen till att få fram sysslingar, fyrmänningar till huvudpersonen... + ev något led till...
Man har ju koll på syskon, kusiner, sedan avtar ju kollen efter hand...

GOD JUL
Jag tänkte att är man trilling så är man kanske även tvilling i någon mening. Men det var kanske fel tänkt.
MVH Henrik Dannberg
12:e december, Rolf Lilja

Hej

Undrar om det kommer en uppdatering som vanligt i slutet av året eller??

Och tack för ett bra program!!

Med vänlig hälsning Rolf Lilja
Tanken är att det ska komma en uppdatering före årets slut.
MVH Henrik Dannberg
6:e december, Roger Jorwen

Man brukar tala om “två själar en tanke”
Måste då knyta an till Osborn Hogevik ang framtiden för MinSläkt..
Hade tänkt göra ett inlägg tidigare, men nu när det ändå är på tapeten så...
Det känns som om utvecklingen stannat av och att andra program är mer på alerten...

Har haft MinSläkt sedan börja på 2000-talet och både min fru och jag älskar programmet,
men nu känns det som om vi vill byta p g a ovan...

Önskelista har vi väl lite till mans så också jag.
Nämner inga, men vissa ligger mer i tiden och andra mer till grundläggande funktioner

Mvh
Roger
5:e december, Sven Jansson

Hej,

Jag har använt MinSläkt i många år och tycker att det är ett bra program. Nu har släktforskningsprogrammet Genney 2.0 släppts, med DNA-stöd!

Det går nu att koppla Y-DNA och mtDNA till personer och Genney sköter också fördelningen till berörda släktingar till den person som dna kopplas till, dom får samma haplogrupp. Personer som är kopplade till dna visas i personrutorna med markering och kan även visa haplogruppen.
Som stöd för att se x kromosom arv går det att färgsätta berörda personer. Man väljer person att utgå ifrån så sköter Genney resten.

Jag undrar om ni också har för avsikt att lägga till funktioner för DNA i MinSläkt? När kan det finnas tillgängligt i så fall?

Med vänlig hälsning
Sven Jansson
Problemet med DNA-information är att det idag inte finns stöd i GEDCOM-standarden för detta.
MVH Henrik Dannberg
4:e december, Osborn Hogevik

Hej!

Jag har kört MinSläkt några år nu och är ganska nöjd med programmet. Det är stabilt och har ett bra användarinterface.

Dock har jag blivit lite orolig över framtiden. Det kommer många bra förslag i gästboken, men det kommer väldigt lite ny funktionalitet.

Hur är planerna framöver för MinSläkt? Kommer programmet att utvecklas eller bara förvaltas passivt?

Med Vänlig Hälsning
Osborn Hogevik
Ambitionen är att fortsätta utveckla programmet.
MVH Henrik Dannberg
3:e december, Sten Rågåker

Svara till üzümbaba üzümbaba

Under Verktyg/Inställningar för MinSläkt/Diagram/Symbol kan du välja om du vill ha symbolen för död och född eller inte.
Hälsningar Sten