Support

Hör genast av dig om du stöter på problem med MinSläkt.

För att jag ska kunna hjälpa dig så fort som möjligt är det viktigt att du försöker beskriva problemet så noga som möjligt.

Försök också uppge så mycket relevant information som möjligt. Oftast är det avgörande för mig att veta vilken version av MinSläkt och vilken Windows-version du använder.

Gäller problemen utskrifter behöver jag ofta veta vilken skrivarmodell du har. Har du problem med att öppna rtf-filer i MS Word behöver jag veta vilken Word-version du har, o s v.

Skicka gärna supportärende till följande adress:

support@dannbergsdata.se