Vanliga frågor

Fungerar MinSläkt på Mac?

MinSläkt är ett rent Windows-program. Däremot finns det flera användare som kör MinSläkt på Mac. De använder då någon form av Windows-emulator, t ex VirtualPC, Parallels Desktop etc.

Texten på min Brother-skrivare blir spegelvänd

Felet beror troligtvis på drivrutinen till skrivaren. På Brothers hemsida finns en uppdatering till skrivardrivrutinen som fixar felet :

http://solutions.brother.com/Library/faq/printer/prfaq0646/prfaq0646.html

Jag har tillgång till en storformatsskrivare. Hur gör jag utskrifter från MinSläkt på denna ?

Enklast blir det om du har möjlighet att installera MinSläkt på den dator som skrivaren är ansluten till. I annat fall fungerar det om du installerar drivrutinen till storformatsskrivaren på din egen dator och sedan väljer "Utskrift till fil". Kopiera sedan över denna fil till datorn med storformatsskrivaren och gör utskriften därifrån.

Varför får jag dubbletter när jag registrerar personer ?

Den troligaste orsaken är att det förekommer anförlust i den släkt du registrerar. En orsakt till anförlust kan t ex vara att två kusiner gift sig och fått barn.

För att undvika dubbletter, registrera bara en person en gång. Förekommer det anförlust kommer du så småningom till det läget att föräldrarna till det barn du ska registrera redan finns i släktarkivet. Registrera då detta barn som "Ny person" och använd listrutorna för Far resp Mor i dialogen Personuppgifter för att koppla barnet till de redan existerande föräldrarna.

Hur slår jag samman två släktarkiv ?

Via Arkiv\Exportera\GEDCOM kan du exportera hela eller delar av ett släktarkiv till en GEDCOM-fil. Denna GEDCOM-fil kan du sedan importera till ett annat släktarkiv. På detta sätt kan du alltså slå ihop flera släktarkiv.

Via listrutorna för Far resp Mor i dialogen kan du koppla ihop ett barn med befintliga föräldrar. På detta sätt kan du alltså knyta ihop dina släktträd i det nya släktarkivet.

Varför får jag vid export inte med några händelser (MinSläkt V3.2 eller senare)?

Kontrollera noga de val du gjort i samband med exporten, speciellt de i samband med Steg 5. Läs även den hjälp som visas då du trycker på Hjälp-knappen i samband med Steg 5. Tänk på att om du anger något annat än Tillförlitlighet=Okänd kommer enbart de händelser som har källcitat med samma tillförlitlighet eller säkrare att exporteras.