Gästbok, april 2020

18:e april, Thomas Wihlman

Hej!
Noterar att fortfarande inte går att koppla flera källor till samma händelser. Det är synd, eftersom flera av varann oberoende källor naturligtvis i högre grad bekräftar riktigheten i uppgiften (även om det inte är en garanti). För mig är det här en dealbreaker, som gör att jag inte använder det i övrigt förträffliga MS. Du har tidigare sagt att du ska fundera på saken, det borde vara klartänkt nu och flera har önskat samma sak.
Mvh
Thomas
16:e april, Mattias Olsson

Hej

En funktion som jag gärna skulle se i kommande versioner av MinSläkt är att kunna länka samman två personer via DNA. Exempelvis där man kan ange att två personer delar xx cM över yy segment. Detta går såklart att notera som en kommentar men i ett eget fält skulle det ju kunna öppna upp för flera funktioner framöver.

Exempelvis så skulle det ju i rutan släktskap även gå att verifiera huruvida släktskapet är troligt DNA-mässigt. Dvs om man har släktskapet fyrmänning framforskat mellan två personer och de delar ett autosomalt DNA inom spannet 43-256 cM så är släktskapet troligt, utanför det spannet inte så troligt. Eller omvänt, om man har framforskat att två personer är kusiner (som i teorin delar mellan 600 och 1200 cM) men har uppmätt låt oss säga 100 cM så skulle det i släktskapsrutan kunna stå att släktskapet inte är särskilt rimligt med tanke på att de två personerna delar för lite DNA.

Nu är ju förvisso DNA väldigt komplext, men i teorin så ärver man ju hälften av DNA från sin mamma och hälften från sin pappa och därmed så blir det ju i teorin högst matematiskt vilket borde innebära att det går att implementera tillsammans med släktskap.