Gästbok, juni 2020

8:e juni, Torkel Borelius

Hej igen, ursäkta om det blir mycket. Jag håller på och ordna med HTML5-varianten och upptäcker att det kan vara lite pilligt att med fingret nå de dubbla hakarna (>>) för att komma vidare bland anorna. En liten marginal eller ett eller två blanktecken skulle ge bättre plats för fingrarna i kanten på mobilskärmen. Fetstil skulle också göra dem något tydligare: >> och >> .

Jag kan också berätta att jag har lagt till en startsida så att man inte automatiskt kommer till registrets huvudperson. En sådan möjlighet kanske fler uppskattar. Där kan man ju skriva förutom tekniska anvisningar också om hur man letar bland släktingar och kanske några lämpliga huvudingångar om man inte vill söka i den långa listan som många har skrapat ihop.

En sista sak, för den här gången. Det vore bekvämt, i synnerhet i mobilen, att kunna klicka på en bokstav i alfabetet och komma till det första efternamnet på den bokstaven i personlistan. Ibland blir det många man måste bläddra förbi för att hitta den rätte.

Torkel
8:e juni, Torkel Borelius

Hej

Nu har jag kikat lite mer på HTML5-varianten; både i inspektionsläge i webbläsaren i datorn och i mobilen. Det är helt klart bättre än jag hade inbillat mig, men jag har några hastiga funderingar:

Att ha Verdana och Arial som standardteckensnitt känns lite ålderdomligt. Jag tror att Microsoft numera använder Segoe UI som systemteckensnitt och det finns också med i nutida Windowsinstallationer. Det känns betydligt modernare och snyggare. Jag vet att man kan ändra, men vet också att de flesta inte gör sånt.

Länken till antavlan hade jag missat tidigare och den skulle kunna göras tydligare; kanske som en knapp eller ikon av något slag.

När jag växlar till antavlan maximeras rutan för huvudpersonen och blir därmed mycket och orimligt stor när jag dessutom vrider på mobilen till liggande format. Man kan zooma ut, men om det går att ändra startskala skulle jag föredra det.

Även mina numera gamla ögon har vant sig vid de mindre textstorlekar som jag tycker är vanliga nuförtiden i mobilen och då känns texten lite stor i HTML5-miljön. Jag har ändrat till 15 px och dessutom justerat vissa andra avstånd mellan stycken <p> och före rubrik <H2>
För foto som nu kändes aningen för dramatisk: background: #505050;
För personlistan för att se mer, som ju också går att zooma in: font-size: 0.9em;
Jag tycker att layouten både här och i vanlig HTML skulle kunna ändras lite och sörjer att många delar inte går att komma åt via ändringar i css-filen. En hel blankrad mellan varje källa känns t ex onödigt spatiöst. Om varje typ av fält hade fått sin egen tag, hade man mer detaljerat kunna ändra utseende efter egen smak.
Alla bilder blir smalare än vad skärmen tillåter (innan man har klickat på dem), men det ser jag inte att man ändra själv som man kan i HTML utan 5.

Sidan innehåller många delar med rubriker och kan då bli lite plottrig. Man skulle kunna ha rubriken Föräldrar och därunder bara namn med de två olika ikonerna som symboliserar kön. På samma sätt skulle man kunna ha Levnad eller liknande istället för Född och Död som då måste ordnas på något sätt om ett av datumen saknas. Ett problem med nuvarande layout om man har noterat många händelser, är att dödsdatum kan komma mycket långt ner som kräver scrollande om man bara är intresserad av just födelse- och dödsdatum. En variant vore att ha bara siffror (årtal?) under namnet som komplement.

Jag passar på att slå ett slag för ett tidigare förslag: En ny dialog för snabbinmatning med de viktigaste uppgifterna samlade på samma ställe. När jag nu har hållit på ett tag så märker jag hur mycket hoppande det blir när just det viktigaste ska fyllas i. Även om jag försöker vara konsekvent och strukturerad så blir det en hel del klickande och tangenttryckande som skulle kunna undvikas om vissa fält också fanns på samma ställe: Namn, kanske yrke, födelse- och dödsdatum samt plats och källa med ett val för samma källa för båda dessa uppgifter om man lånar från annans forskning och inte själv har hämtat från urkällorna.

Torkel
5:e juni, Torkel Borelius

Precis, och det är för att tydligt kunna visa den ena förälderns alla partner och gemensamma barn om det finns fler, som en familj. Det kan ju vara fler än jag som vill detaljstudera en mer komplicerad familj och i det läget får man välja bort barnbarnen. Vill man istället se dem, får man välja den befintliga familjevyn. Jag kan förstå att många kanske inte ser detta som så viktigt, men när man stöter på en person som har fler partner och barn med alla, så blir det önskvärt att kunna få bättre överblick. Som jag skrev så gissar jag att den mesta programmeringen redan är gjord. Så här presenteras nu den av mina släktingar som är värst och som jag gärna skulle vilja se på annat sätt; i synnerhet när forskningen pågick.

Exempel

Man skulle naturligtvis kunna lägga till barnbarnen till huvudpersonen och dennes partner, som i familjevyn, men då vore ett krav att enkelt kunna välja bort dem, stänga av, för att uppnå den tydlighet jag är ute efter. Det är väl ändå så att man forskar efter en familj i taget och barnbarnen tillhör ju egentligen andra familjer i nästa generation.

/T
Tack för tipset. Det diagram du föreslår visar dock bara en delmängd av dagens Familje-diagram, eller har jag missat något?
MVH Henrik Dannberg
5:e juni, Torkel Borelius

Ytterligare en idé om visningsalternativ i MinSläkt! I nuvarande visning i fliken ”Familj” visas som bekant tre generationer: huvudfamiljens föräldrar och eventuella andra partner, barn med partner och deras barnbarn. Gott så. I förekommande fall visas även symboler för barnbarnens familjer: ett streck för partner och en vinkel för barn med eller utan partner. Jag har ett förslag på tillägg:

En nya flik ”Partner”. Ett tänkt namn på en vanlig familjetyp med flera partner, som innehåller dem som på vanligt sätt kopplas ihop i MinSläkt. Denna visning skulle se ut som ”Familj”, men överst endast en förälder, huvudpersonen, mamman eller pappan (med streck uppåt på vanligt sätt till dennes föräldrar). I raden under visas en eller flera partner. Under varje partner finns som i den vanliga familjevyn gemensamma barn som i sin tur kan ha ovan nämnda symboler för sina familjer. Vill man indikera partners andra eventuella familjer, kan det också göras med streck och vinklar, men det är inte huvudsyftet för denna visning.

På detta sätt skulle man mycket enklare kunna överblicka familjen till den som har barn med flera partner. Jag skulle tro att den tillkommande programmeringen kan utnyttja mycket av det som redan finns. Jag tycker att detta tillägg vore mycket önskvärt, i synnerhet med tanke på det förmodat (ursäkta!) ringa besväret. Om man kombinerar detta förslag med föregående färgalternativ i tidigare mejl, skulle det bli ännu tydligare.

Exempel

Torkel Borelius
Tack för tipset. Det diagram du föreslår visar dock bara en delmängd av dagens Familje-diagram, eller har jag missat något?
MVH Henrik Dannberg
5:e juni, Torkel Borelius

Hej

Jag använder inte alternativet HTML5. Det ger ju inga släktträd av något slag, vilket jag tror är det som är mest intressant och attraktivt för de flesta. Jag upplever inte heller att överblicken är särskilt bra med familjen som kan hamna långt ner efter många händelser. Jag inser förstås att det begränsade utrymmet gör det knepigt, men jag skulle nog göra på annat sätt. Idealet vore nog enkla trädbilder för i första hand familj och sedan anor (eller tvärtom); ättlingar kan ju alltid bli väldigt många och passar inte för mobil. Kombinerat med detta kan man tänka sig händelserubriker och årtal i en lista och dessutom en rubrik under vilken noteringar kan finnas. Extra bra vore om man enkelt kunde expandera det man vill veta mer om (kanske i ett något mindre fönster ovanpå), så att man hela tiden förstår var man är och gå tillbaka för att återvända till huvudsidan – eller något liknande.

Jag syftar alltså på det äldre alternativet. Så här måste jag göra i min telefon för att kunna komma ifrån listan till vänster och helt enkelt se hela sidan.

Exempel

Torkel Borelius
Även HTML5 ger släktträd. Klicka på länken ”Antavla” på personens personakt.
MVH Henrik Dannberg
5:e juni, Torkel Borelius

Ett ständigt konstaterande: nästan alla inlägg här propagerar för nya funktioner för att gynna släktforskarens arbete. DNA, GPS-data mm mm. Jag vill än en gång slå ett slag för presentationen av insamlade data och slutsatser; både för den som kan kika i den utmärkta MinSläkt och alla släktingar som bara kan njuta av vidarebefordrade pdf-filer och skapad webbpresentation.

En idé: I normalfallet är familjevisningen i programmet tillräckligt tydlig, dvs när ”mamma-pappa-barn” består av två föräldrar och lika många barn. Dock är det ofta fallet att familjen består av så mycket mer. Flera makar och flera barn. ”Mitt” rekord är en man som har nio barn med fem kvinnor och då blir överblicken nu inte optimal. Visst kan jag följa linjer i vänsterkanten och förstå vem som är vad, men ett enkelt tillägg skulle göra överblicken mycket bättre. I synnerhet när det finns många barn och barnbarn.

Redan nu kan man ju själv välja färg på rutorna (och mängden innehåll i dem), men vad sägs om att kunna göra färgen olika på föräldrar och barn i familjevyn (eller snarare barn och barnbarn)? En annan variant skulle kunna vara att låta barnens rutor vara något mindre breda än föräldrarnas. Efter vissa tester föredrar jag nog färgvarianten, som förmodligen också är enklare att förverkliga. Funktionen ska förstås gå att slå av för den som vill avstå.

Jag saknar också en webbvariant för optimerad visning i mobiler! I min mobils webbläsare måste jag kryssa i rutan ”Datoranpassad webbplats” för att kunna röra mig fritt över hela webbsidan, vilket också påverkar alla andra webbplatser och därmed sedan måste slås av. Hur lär man alla släktingar att göra så, kanske beroende på vilken mobil de använder?

Torkel Borelius
Jag är osäker på exakt vilken html-export du syftar på. I MinSläkt 4.4 finns ett nytt alternativ HTML5 för både mobiler och datorer. Är det detta du syftar?
MVH Henrik Dannberg