Nyheter i version 3.0

Här följer en del av nyheterna i version 3.0. En komplett förteckning finns i programmets hjälpfil.

Version 3.0 kräver minst Windows 95 OSR2
Från och med V3.0 kommer MinSläkt inte längre att kunna köras under Windows 95, utan kräver minst Windows 95 OSR2. Via Start\Kontrollpanelen\System kan du själv kontrollera vilken version av Windows 95 du har. Står det version "4.00.950 B" så betyder det att du har Windows 95 OSR2.
 
Windows XP anpassning
Programmet har nu anpassats för det nya grafiska gränssnittet i Windows XP. Under tidigare Windows-versioner kommer programmet dock att se ut som tidigare.
 
Kalender
Programmet innehåller nu en svensk kalender som sträcker sig från 1585 till 2002. Kalendern innehåller veckodagar, helgdagar, namnsdagar, speciella dagar, solstånd samt månfaser.
 
Kalkylator
En kalkylator som gör det möjligt att räkna med datum har nu införts.
 
HTML-export
Det exporterade HTML-sidorna är i princip helt omgjorda. Dessutom har det tillkommit en rad nya inställningsmöjligheter.
 
Källor
För varje källa kan man nu ange uppgifter om själva källan. Dessutom kan man i dialogen Redigera händelse skriva in ett citat ur källan.
 
Platser
För varje plats kan man nu ange en notering om platsen. Dessa noteringar visas sedan i rapporten Platser.
 
Bokmärken
Man kan nu lägga in bokmärken för personer (Ctrl+ F2). Via F2 kan man sedan stega sig fram mellan de inlagda bokmärkena.
 
Händelser
Det är nu möjligt att ändra typen av händelse för redan registrerade händelser. T ex kan Födelse ändras till Dop.

Det är nu möjligt att via dialogen Objekt visa och byta namn på egna händelser.

Ny händelse "Bouppteckning" (PROBATE).

 
Noteringar
Man kan nu ha både konfidentiella och icke-konfidentiella noteringar samtidigt. Gäller personliga noteringar, noteringar för händelser samt familjenoteringar.
 
Ny rapport: Dubbletter
En ny rapport Dubbletter kan nu användas för att kontrollera om det finns potentiella dubbletter i arkivet.
 
Kontrollera arkiv
Extra kontroll: Tid mellan födslar måste vara längre än ett visst angivet antal dagar. Gäller ej tvillingar (barn födda med högst en dags mellanrum).
 
Sökning
Det är nu möjligt att även söka efter specialtecken, dvs tecken som inte är bokstäver. Sätt i så fall söksträngen inom citationstecken.
 
Kontroll av programfilens integritet
Varje gång programmet startas kontrolleras nu att programfilen inte har skadats eller på annat sätt förändrats. I så fall startar programmet inte.