Nyheter i MinSläkt V3.8

 • MinSläkt kan nu importera GEDCOM-filer kodade med teckenuppsättning UTF-8. Dock bara de tecken som också ingår i Windows-1252.

 • Det är nu möjligt att vid GEDCOM-import välja om grönmarkeringen ska behållas för personer som redan finns i släktarkivet.

 • I rapporten Personakt under rubriken Personhistoria visas nu även halvsyskons händelser,

 • Man kan nu göra så att den person man angivit som huvudperson inte längre är huvudperson i släktarkivet. Använd "Person\Gör till inte längre huvudperson". Släktarkivet kommer därmed att helt sakna huvudperson.

 • Följande dialoger kan man nu göra större på genom att dra i nedre högra hörnet: "Ny händelse", "Redigera händelse", "Ny länk", "Redigera länk", "Bokmärken", "Välj platser", "Välj källor", "Välj make/maka", "Ny make/maka/sambo", "Oanvända platser", "Oanvända källor".

 • Fälten Titel och Yrke i dialogen Personuppgifter har nu gjorts om till listrutor och fungerar nu på samma sätt som fältet för efternamn.

 • I familjediagrammet visar nu en liten horisontell linje till vänster om diagramrutan att barnet ifråga har en make/maka (men inte barn). En liten vinkel visar som tidigare att barnet ifråga har barn.

 • Antalet snabbvägar till senast öppnade släktarkiv under Arkiv-menyn är nu utökad från 4 till 10.

 • Det är nu möjligt att rensa listan över senast använda släktarkiv. Detta görs under Verktyg\Inställningar för MinSläkt\Program.

 • I samband med export till HTML är det nu möjligt att ange om information om exkluderade personer ska visas i personakterna eller inte.

 • I rapporterna Personakt, Anfäder och Ättlingar samt i de exporterade html-filerna har texten "Familj med" bytts ut. Nu visas istället "Äktenskap med" om händelsen Vigsel är registrerad. Annars visas "Barn med" om det finns barn och i annat fall "Sambo med".

 • Rubrikerna "Ny far till NN" resp "Ny mor till NN" är nu ändrade till "Far till NN" resp "Mor till NN".

 • I Kalkylatorn är nu "?" ersatts med "Entydig lösning saknas" då resultatet inte går att beräkna.

 • Programmet är nu testat under Windows 8 Developer Preview.

 • Mindre uppdateringar av hjälpfilen.

 • Almanackan är uppdaterad för år 2012.

 • Om ett diagram var väldigt stort gick det inte att bläddra ända ner genom att dra i bläddringsstången. Det gick däremot bra att bläddra genom att klicka eller via PageUp/PageDown.

 • Det skrevs ut linjer mellan rutorna i de exporterade antavlorna i html om en anfader fanns registrerad men var exkluderad.

 • Under Windows Vista/7 syntes inte markeringen av vald person i katalogfönstret till vänster när katalogfönstret inte hade fokus.