Nyheter i MinSläkt 4.6

Nyheter

 • Almanackan är uppdaterad för år 2022.

 • Ny rapport Händelser som kan användas för att i katalogform skriva ut alla förekomster av en eller flera händelser.

 • Man kan nu ställa in så att Dödsorsak visas i diagrammen.

 • Det är nu möjligt att kopiera länkar mellan olika personer. Markera önskad länk under fliken Länkar i dialogen Personuppgifter och välj "Kopiera" under höger-menyn (eller tryck på Ctrl+C).

 • Informationen under rubriken Personhistoria i rapporten Personakt har utökats och visar nu även barnbarns födelse och eventuella död.

 • Nyligen importerade personer blir nu även grönfärgade i listrutorna för Far respektive Mor i dialogen Personuppgifter, i dialogerna Släktskap, Ny make/maka/partner, Bokmärken samt Objekt.

 • Symbolen för bokmärke visas nu även i listrutorna för Far respektive Mor i dialogen Personuppgifter.

 • Efter första sökningen kopieras nu inte längre Fr.o.m. datum till T.o.m. datum i Sök-dialogen.

 • I popup-fönstret för händelser visas källans namn nu före noteringar om händelsen istället för efter.

 • För rapporten Katalog kan man nu per kolumn ange om radbrytning får ske eller inte.

 • I dialogen "Släktskap i detalj" visas nu även de gemensamma föräldrarnas namn.

 • I dialogen "Släktskap i detalj" fungerar det nu att via höger-menyn kopiera text. Tidigare var man tvungen att klicka på knappen Kopiera eller använda Ctrl+C.

 • I Sök-dialogen går det nu även att söka efter en källas Titel, Författare och Publicering.

 • Det går nu att ändra storlek även på dialogerna "Arkiv\Kontrollera arkivet" och "Person\Sök"..

 • Bilderna i rapporten Fotoalbum och bilderna i HTML5-exporten sorteras efter det för bilden angivna datumet. Är detta inte angivet sker nu sortering även efter personens födelse, syskons födelse, makars födelse, barns födelse eller föräldrars födelse.

 • I rapporten Fotoalbum visas nu personens namn och levnadsperiod för bilder som saknar bildtext.

 • Om man dubbelklickar på förbindelselinjen mellan två kolumnrubriker i katalogfönstret till vänster i programmet så justeras kolumnbredden så att all text får plats.