Nyheter i version 3.0a

MinSläkt V3.0a innehåller en sammanställning av felrättningar och justeringar som gjorts löpande sedan V3.0 först släpptes. Har du laddat hem och installerat MinSläkt V3 är sannolikheten därför stor att du redan har fått med en hel del av dessa felrättningar och justeringarna.

Programmet kunde krascha i rapporterna Källor och Platser om det fanns familjer med händelser men ingen fru !
 
Programmet kunde krascha om man kopierade en händelse som saknade källa.
 
Högra delen av hjälpfönstret kunde vid vissa skärmupplösningar hamna utanför skärmens högerkant.
 
Om man i de exporterade HTML-filerna klickade på en länk till ett länkat dokument kunde man inte längre komma åt länken till antavlan.
 
Vid beräkning i Kalkylatorn av skillanden mellan två datum kunde antalet dagar under vissa omständigheter bli totalt felaktigt. Antaler år, månader och totala antalet dagar blev dock rätt.
 
GEDCOM-export av långa rader är nu rättad. Radbrytning sker nu, enligt standarden, alltid inuti ett ord.
 
SHIFT+TAB fungerar nu även i noteringsfält med flikar (hopp till föregående fält).
 
Rapporten GEDCOM\Skillnader visade felaktigt att det fanns skillnader mellan två identiska personer i det fall ett citat ur en källa avslutades med en radbrytning.
 
I Rapporten GEDCOM\Skillnader har nu utskriften av identiska personer tagits bort.
 
Utskrift av skuggor i diagram har nu ändrats för att fungera bra även i Windows meta-filer.
 
Rubriken för fliken Urval i rapporten Födelsedagar var fel.
 
Om man dubbelklickade på ett släktarkiv (.mis-fil) kunde man under vissa omständigheter få en felaktig utskrift om att programfilen var skadad. Programfilen var dock inte skadad. Det gick däremot alltid att öppna arkivet via Arkiv\Öppna.
 
Katalogfönstret sorteras nu även korrekt för år 1706 (danska, norska).
 
Programmet kunde krascha om man tog bort en person som förekom i senaste sökresultatet och sedan gjorde en ny sökning i senaste sökresultatet.
 
Snabbsökning i katalogfönstret fungerade inte alltid helt korrekt för namn som börjar på V resp W. Nu betraktas både V och W som samma bokstav vid snabbsökning.
 
Listan med händelser ritas nu alltid om korrekt efter det att man stängt dialogen "Redigera händelse".
 
"Senast ändrad" uppdaterades inte då man redigerade en händelse via F6 eller F7
 
Bläddringsfunktionen har ändrats något för att stämma bättre överens med motsvarande funktion i t ex Internet Explorer.
 
Då en person tas bort blir nu nästa person i katalogen aktuell, istället för som tidigare den första.
 
En person som redigerats hamnade felaktigt i senaste sökresultat.
 
Då man valde att exportera ättlingar togs även senaste sökresultatet felaktigt med.