Nyheter i MinSläkt 4.2

 • Det kontrolleras nu att Begravning och Bouppteckning förekommer efter döden.

 • Ny kontroll av max ålder vid dop.

 • Ny kontroll av tiden mellan död och begravning.

 • Via Person/Sök/Relationer kan man nu söka efter tvillingar eller trillingar.

 • JPEG-bilder visas nu alltid rättvända. Tidigare visades JPEG-filer från vissa digitalkamror ibland felvända

 • Vid export till GEDCOM exporteras nu refrenser till bildfiler i undermappar med en sökväg som även innehåller namnen på undermapparna.

  Detta innebär att om man har lagt bildfiler i undermappar så fungerar det att exportera till en GEDCOM-fil och sedan importera denna till MinSläkt 4.2 eller senare. Dock fungerar inte import av bildreferenser till äldre versioner av MinSläkt om man har lagt bildfiler i undermappar.

 • Vid export till GEDCOM och HTML tas nu även halvsyskon och deras makar med om man väljer att ta med "Anfäders syskon och makar"

 • Exporterade HTML-sidor fungerar nu lite bättre på mobildtelefoner. Det är ingen direkt mobilanpassning men texten visas nu inledningsvis i läsbar storlek även på enheter med mindre skärm.

 • Vid export till HTML skapas nu bara en jpeg-fil per fysisk bildfil. Om man tidigare la in flera referenser till en och samma fysiska bildfil skapade exporten kopior av denna bildfil.
 • Almanackan är nu uppdaterad för år 2018.

 • Rätt händelse får nu fokus i dialogen Personuppgifter som öppnas när man klickar på en person i listan över personer i dialogen Verktyg\Objekt.

 • Programmet kunde krascha om man för vissa inställningar angav ett orimligt stort värde.