Nyheter i MinSläkt 4.4

Nyheter

 • Ny möjlighet till html-export som skapar html-filer anpassade till moderna mobiler, surfplattor och persondatorer.

  Filerna skapas enligt standarderna HTML5/CSS3 och innehåller inte längre frames.

  Den nya versionen visar även listor över registrerade yrken och dödsorsaker samt en sammanställning av alla exporterade bilder.

  Tidigare html-export för persondatorer finns tills vidare kvar för bakåtkompabilitet.

 • Nytt datumformat (ÅÅÅÅMMDD) för både presentation och inmatning.

 • Almanackan är uppdaterad för år 2020.

 • Översyn av Familjediagrammet

  Familjediagrammet scrollas nu alltid helt ut till vänster om man väljer att göra en annan person i diagrammet till aktuell person.

  Det vertikala avståndet mellan rutorna i familjediagrammet är nu alltid detsamma förutom ett extra mellanrum mellan två halvsyskonskaror. Tidigare var avstånden inte helt logiska.

  Det vertikala avståndet mellan den aktuella personens föräldrar och deras barn i familjediagrammet har minskats för att göra diagrammet kompaktare.

  Linjernas avstånd i familjediagrammet beror nu på textens aktuella storlek. Detta gör att det är lättare att se linjerna för små boxar.

 • Rapporten Antavla kan nu ställas in så att enbart tilltalsnamn visas.

 • Man kan nu ställa in så att enbart tilltalsnamn visas i diagrammen.

 • Rapporten Dubbletter visar nu totala antalet möjliga dubbletter.

 • Rapporten GEDCOM tar nu hänsyn till kön vid utskrift av möjliga likheter.

 • Nu visas inte längre dubbletter av länkar i dialogen Objekt.

 • Om man klickar på en person i listan "Används av" i dialogen Objekt för en länk eller bild så får nu motsvarande länk eller bild fokus i dlalogen Personuppgifter.

 • I dialogerna Släktskap, Kontrollera arkivet och Objekt visas nu även ikoner för bokmärke och släktskap med huvuidpersonen (om man ställt in att dessa ska visas för katalogen).

 • Verktygstips för verktygsraden visar nu även information om motsvarande snabbtangent.

 • Man kan nu ange att frågan om man verkligen vill ta bort en person inte ska visa i fortsättningen. Återställs när programmet startas om.

Övrigt

 • När man redigerade ett källcitat var standardvärdet för Tillförlitlighet felaktigt satt till "Ej tillförlitligt". Detta har ändrats så att standardvärdet nu är "Okänd".

 • Inställningen för om bokmärke skulle visas i katalogfönstret eller inte sparades inte.

 • Kan nu korrekt visa JPEG-biler med EXif Orienation = 0 (invalid).

 • Programmet kraschade om man aktiverade en länk som innehöll mer än 260 tecken.

 • Ändringar som gjordes i Adress-fältet i steg 7 samt Kommentars-fältet i steg 8 vid export till GEDCOM kom inte med vid exporten.

 • Knapparna i meddelanderutor från MinSläkt är nu alltid på svenska, oavsett vilket visningsspråk som valts i Windows.