Nyheter i MinSläkt V3.10

 • Almanackan är nu uppdaterad för år 2014.

 • I diagram, rapporten Antavla och exporterade html-filer visas nu datum och plats för Dop om Födelse inte är definierad. Symbolen för Födelse är fortfarande '*'. Ny symbol för Dop är '~'. I samband med detta har symbolen för ungefärligt datum ändrats från inledande '~' till anslutande '?'.

 • Sorteringen av händelser har ändrats. Händelserna sorteras efter datum. Undantag är Födelse som alltid sorteras först. Om datum för två händelser saknas eller är lika sorteras de två händelserna i följande ordning: Födelse, Dop, Adoption, Konfirmation, Lysning, Förlovning, Vigsel, Skilsmässa, Övriga, Pensionering, Död, Begravning, Testamente, Bouppteckning. I annat fall blir ordningen odefinierad.

 • Rapporten Katalogen har fått tre nya kolumner: Datum begravning, Plats begravning och Källa begravning.

 • Automatiskt ifyllande av förslag till förnamn är nu borttaget. Automatiskt ifyllande av efternamn, titel, yrke, platser och källor är dock kvar.

 • Ny snabbtangent Ctrl+B för att öppna dialogen Bokmärken.

 • Det är nu även möjligt att lägga in webblänkar som börjar med https:// i noteringsfält.

 • Det är nu även möjligt att lägga in webblänkar som börjar med https:// eller mailto: under fliken Länkar i dialogen Personuppgifter.

 • Fältet Referensnr är nu inte längre tillgängligt om man valt automatiskt indexering.

 • När man öppnar dialogen Personuppgifter kontrolleras nu så att alla kolumnerna under fliken Händelser syns. Tidigare kunde man av misstag dra i rubrikerna på ett sådant sätt att en eller flera kolumner blev osynliga.

 • Vid export till HTML behålls nu inte längre bilderna i minnet även om man under "Verktyg\Inställningar för MinSläkt\Bilder" angivit att så ska ske. Detta för att inte minnet ska ta slut om man har lagt in många stora bilder.

 • Under vissa omständigheter kunde bilder i exporterade antavlor i html hamna något fel i diagrammen.

 • Mindre uppdatering av hjälpen.