OBS! Semesterstängt 8:e juli - 18:e juli

Nyheter i MinSläkt V3.9

 • Almanackan är uppdaterad för år 2013.

 • Fältet Förnamn i dialogen Personuppgifter har nu gjorts om till en listruta och fungerar därmed på samma sätt som fältet för efternamn.

 • Det är nu möjligt att via Verktyg\Objekt även redigera personers titlar och yrken.

 • Det är nu möjligt att via Verktyg\Bokmärken ta bort alla bokmärken på en gång.

 • Följande dialoger kan man nu göra större genom att dra i nedre högra hörnet: Dialogerna "Ordna bilder", "Välj förälder", "Familjeuppgifter", "Redigera plats", "Redigera källa", "Redigera citat ur källa", "Redigera bild", "Byt kön", "Ny plats", "Ny källa", "Ny rapport".

 • Längst ner på varje rapport visas nu även vilket släktarkiv utskriften skett ifrån.

 • I rapporter och html-filer visas nu bara döda personers ålder. I diagrammen i själva programmet visas dock fortfarande även levande personers ålder.

 • Det är nu möjligt att under fliken Länkar i dialogen Personuppgifter även lägga in länkar till sidor på internet.

 • Vid kontroll av arkivet kontrolleras nu även tiden mellan första och sista barnets födelse. Tiden får inte överstiga perioden mellan lägsta och högsta ålder för barnafödande.

 • Vid kontroll av arkivet kontrolleras nu även tiden mellan första och sista händelsen. Tiden får inte överstiga högsta tillåtna ålder.

 • Nytt stapeldiagram i rapporten Statistik som visar vigselmånad.

 • Fliken Blanketter är nu borttagen.

 • Nu visas inte längre en persons ålder för händelser efter döden under rubriken Personhistoria i rapporten Personakt och html-sidan Personakt.

 • Det går nu inte längre att ändra referensnr för en person om man valt att låta programmet automatiskt uppdatera referensnr.

 • Om man vid export till HTML angivit filnamn för startsidan utan filändelse, sätts nu filändelsen till .html

 • Vid export till GEDCOM exporteras nu källors namn via GEDCOM-taggen TITL i det fall det inte finns någon titel angiven för källan ifråga. Detta innebär att andra släktforskningsprogram som stöder taggen TITL men ignorerar taggen ABBR komer att importera källornas namn korrekt.

 • Det är nu inte längre möjligt att registrera datum av typen "från xxx till yyy" eller "mellan xxx och yyy" om xxx är senare än yyy.

 • Vid kontroll av arkivet påpekas nu, för datum av typen "från xxx till yyy" eller "mellan xxx och yyy", om xxx är senare än yyy.