Nyheter i MinSläkt 4.0

 • Unicode

  • Full Unicode-support i hela programmet. Detta innebär bland annat att tidigare versioner av MinSläkt inte kan öppna och läsa släktarkiv sparade med MinSläkt 4. Däremot kan MinSläkt 4 öppna och läsa släktarkiv sparade av tidigare versioner.

 • Bildskärmsinställningar

  • Programmet fungerar nu även även om man väljer ett annat visuellt tema i Windows.

  • Programmet anpassar sig nu till bildskärmens inställda pixeltäthet (DPI)

 • PDF

  • Det är nu möjligt att spara utskrifter av rapporter som PDF-filer.

  • Det är nu möjligt att spara diagram som PDF-filer.

 • GEDCOM

  • Valet av teckenuppsättning i samband med import är borttaget. Det är nu den teckenuppsättning som är angiven i GEDCOM-filen som gäller. Börjar filen med Unicode Byte Order Mark är det dock detta som gäller

  • Godkända teckenuppsättningar i importerade GEDCOM-filer är nu enbart ANSEL, UTF-8 och UNICODE. I övriga fall kommer MinSläkt att gissa vilken teckenuppsättning som avses.

  • Man kan nu inte längre exportera med IBMPC teckenuppsättning.

  • Kan nu även importera och exportera GEDCOM-filer kodade med UTF-8

  • Kan nu även importera GEDCOM-filer kodade med UTF-16 (både "big endian" och "little endian").

  • Kan nu även importera äldre GEDCOM-filer kodade med "Mac OS Roman". Det Förutsätts dock att teckensnittet är anigivet som "CHAR MAC", "CHAR MACINTOSH" eller "CHAR MACROMAN".

  • Standardfärgen för nyligen importerade personer är nu lite vilsammare för ögat.

  • MinSläkt kan nu importera GEDCOM-filer där filnamnen för bildfiler innehåller sökvägar.

  • Det är nu möjligt att i samband med export till GEDCOM ange om bildreferenser och länkar ska exporteras eller inte.

 • HTML

  • Exporterar nu alltid HTML-filer som UTF-8 istället för som tidigare ISO-8859-1

 • Dödsorsak

  • Nytt fält för Dödsorsak. Det går att söka efter Dödsorsak. Dödsorsak visas under Verktyg\Objekt samt i rapporterna Personakt, Anfäder, Ättlingar, Statistik och Katalog.

 • Popup-fönster

  • Det går nu att flytta popup-fönster genom att dra i övre fönsterkanten

  • Det går nu att kopiera text från popup-fönster

  • Popup-fönster stängs nu enbart om man trycker på ESC eller på Stäng-knappen i övre högra hörnet.

 • Katalogfönster

  • Bläddringsstången fungerar nu även då listan innehåller mer än 32000 rader.

  • Snabbsökning är nu lite snabbare. Märks speciellt för mycket stora släktarkiv.

  • Nya ikoner för män och kvinnor.

 • Diagram

  • Diagramrutorna har nu även ikoner som visar personernas kön.

  • Ny liten linje i familjediagrammet mellan förälder och svärförälder som indikerar att det finns halvsyskon

 • Övrigt

  • MinSläkt 4 kan anändas på Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, och Windows 10. Däremot inte Windows XP.

  • Inmatningsfält för noteringar behåller nu senast markerad text om man byter flik eller fönster.

  • Det är nu möjligt att ändra ordningen mellan länkar genom att "dra och flytta".

  • Barn sorteras nu i första hand efter fördelsedatum, i andrahand efter dopdatum.

  • Familjer sorteras nu även efter skilsmässodatum.

  • Ny snabbtangent F5 för att gå direkt till fliken Händelser i dialogen Personuppgifter.

  • Alla dialoger går nu också att stänga via en knapp i övre högra hörnet.

  • Man kan nu ange längsta tid för flerbarnsbörd (Verktyg\Inställningar för MinSläkt\Åldersgränser).

  • I listrutorna för Far och Mor i dialogen Personuppgifter kan man nu ange mer än ett tecken när man söker efter ett namn.

  • Visar nu inte händelser i rapporten Personakt under rubriken Personhistoria som inträffat efter döden

  • Om dödsdatum inte är angivet visas nu inte händelser i rapporten Personakt under rubriken Personhistoria som inträffat efter max ålder.

  • Det är nu möjligt att ange om referensnr ska visa eller inte i rapporten Personakt.

  • Större och tydligare knappar i verktygsraden.

  • Det går nu att ställa in vilken person som ska vara aktuell person när arkivet öppnas: huvudpersonen, aktuell person då arkivet senast sparades, första bokmärkta personen eller första personen i katalogfönstret.

  • Under rubriken Personhistoria i rapporten Personakt sorteras nu alltid födelse före död även om datumen är identiska.