Nyheter i MinSläkt 4.3

Nyheter

 • Symbolerna för man/kvinna visas nu även vid utskrift av diagram, kopiering av diagram, om man sparar diagram som emf- eller pdf-filer samt vid export till html-filer. Givetvis under förutsättning att man angivit att symbolerna för kön ska visas i diagrammen.

 • I Sök-dialogen kan man nu begränsa sökningen till anfäder eller ättlingar till markerad person, nyligen importerade personer eller personer med bokmärken.

 • Det är nu möjligt att i Sök-dialogen enbart söka på konfidentiella noteringar.

 • Det är nu möjligt att i Sök-dialogen söka efter personer som har händelsen död registrerad men dödsorsak saknas.

 • För rapporten Personakt kan man nu ställa in om Att-göra noteringar ska visas eller inte.

 • Ny kontroll av åldersskillnad mellan två makar/partner.

 • Nytt datumformat för inmatning (ÅÅÅÅ.MM.DD)

 • Ny symbol för bokmärke

 • Via "Verktyg\Inställningar för MinSläkt\Katalog" kan man nu ange om bokmärke ska visas i katalogfönstret till vänster eller inte.

 • Förbättrad hantering av stora släktarkiv med väldigt många generationer och anförluster. Ändringen snabbar upp "Gör till huvudperson", skapande av automatiska referensnr samt urval av anfäder och ättlingar vid utskrift av rapporter samt export till HTML och GEDCOM.

 • Förbättrad hantering av släktarkiv där en eller flera personer är anfäder till sig själv. Programmet kunde då hänga sig vid utskrift av vissa rapporter.

 • Almanackan är nu uppdaterad för år 2019.

Övrigt

 • Kontroll av tid mellan två barnafödslar fungerar nu även för ungefärliga datum.

 • Programmet kunde krascha om man i Sök-dialogen som söksträng enbart angav en högerparentes

 • Om man bara valde att exportera anfäder togs bara den markerade personen med. Däremot blev det rätt om man även valde att exportera anfäders makar och syskon blev det rätt.

 • Problem med JPEG Orientation om första segmentet inte var APP1

 • Importerade bildreferenser blev fel om man importerade en nyss exporterad GEDCOM-fil innehållande personer med bildfiler i enbart en av undermapparna.

 • Referenser till bildfiler importerades inte korrekt. Sökvägarna "strippades" inte i början med gemensam path.

 • För många tecken kunde skrivas vid export till GEDCOM med ANSI teckenuppsättning om strängen innehöll tecken som inte ingår i ANSI.

 • Sorteringen av katalogfönstret till vänster utgår från efternamn där germanska partiklar (af, von, der etc) tagits bort. Vid sökning i listan togs dock alla partiklar bort. Detta har nu rättats så att bara germanska partiklar tas bort vid sökning.

 • Produkt- och användarnamn längs ner på en rapportsida skrivs nu med samma teckenstorlek som valts för rapporten. Om man tidigare valde en teckenstorlek mindre än 8 kunde det vara svårt att läsa filnamnet.