Nyheter i MinSläkt V3.7

Programkoden

 • All programkod är nu flyttad och anpassad till Microsofts senaste utvecklingsverktyg Visual Studio 2010.

HTML-export

 • Html-exporten är helt omskriven och använder nu "Style Sheets".

 • Sidorna är testade med Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Firefox 3.6, Safari 4.0, Safari 5.0, Chrome 7.0 och Opera 10

 • De exporterade html-filerna tar nu ca 20% mindre diskutrymme.

 • Flikarna följer nu av användaren valda färgteman.

 • Förbindelselinjerna mellan diagram-rutorna är snyggare och blir nu korrekt dragna även för stora diagram.

 • I Chrome 7, Firefox 3.6, Safari 4, Safari 5 och Internet Explorer 9 (bara på webben) visas skuggor kring boxarna i diagrammen.

 • Style Sheets gör att den händige webbprogrammeraren nu själv kan påverka utseendet ytterligare.

 • All scriptkod är nu borttagen och det går därmed att öppna html-filerna lokalt även i Google Chrome och man får inte längre någon varning i Internet Explorer.

 • Om man i samband med exporten angivit att ålder inte ska visas för levande personer så visas nu inte längre åldern för levande personer i diagramrutorna.

RTF-filer

 • Genereringen av RTF-filer är omskriven.

 • Bilder visas nu korrekt även i Open Office

 • Storleken på RTF-filer som innehåller bilder har avsevärt reducerats.

Almanackan

 • Almanackan är uppdaterad för 2011

Rapporterna Anfäder och Ättlingar

 • Layouten i rapporterna Anfäder och Ättlingar har ändrats något så att bilderna inte stör textflödet till höger så mycket.

Stora filer

 • Programmet har uppdaterats så att det även går att spara stora filer (t ex efter import av GOTLAND.GED i dess nuvarande skick) utan att programmet kraschar. Det tar dock fortfarande väldigt lång tid att spara så stora släktarkiv.

Övrigt

 • Ett citats kvalite sätts nu till Okänd om citatet redigeras och alla övriga fält raderas.

 • Listan över fotnoter i rapporterna Personakt, Anfäder och Ättlingar kunde innehålla dubblerade källor i det fall det fanns identiska källcitat från samma källa (så när som på Kvalite).

 • I rapporten Anfäder visades bild för en person även följande gånger samma person eventuellt förekom på grund av anförlust.