Nyheter i version 3.4

 • Kalendern

  Kalendern innehåller nu även år 2008.

 • Byta kön

  En ny funktion har införts under Person-menyn som gör det möjligt att byta kön på en person, även om personen har en eller flera makar och barn. Alla berörda makar kommer också automatiskt att byta kön.

 • Borttagning av sista barnet

  Då man tar bort sista barnet från en familj och det inte finns några familjenoteringar eller familjehändelser får man nu en fråga om man vill behålla eller ta bort kopplingen mellan föräldrarna.

 • Funktionstangenter

  Ny funktionstangent F9 = Redigera händelsen vigsel.

 • Referensnr

  Referensnr som består av mer än ett index (vid anförlust) visas nu med blanktecken mellan de olika indexen. Detta för att mycket långa referensnr ska kunna radbrytas i rapporter.

 • Öppna samma arkiv i flera instanser av MinSläkt

  Man får nu en påminnelse om man försöker öppna samma släktarkiv i mer än en instans av MinSläkt.

  Om man öppnade ett släktarkiv i en andra instans och sedan valde Arkiv\Nytt blev även det nya släktarkivet skrivskyddat.

 • Sök-dialogen

  Antalet val under fliken Relationer i Sök-dialogen har nu utökats betydligt.

 • Rapporten Antavla

  Det är nu möjligt att ställa in rapporten Antavla så att enbart årtal visas. Detta för att kunna få mer plats över till platsangivelser.

 • Rapporterna Anfäder och Ättlingar

  Det är nu möjligt att ställa in dessa rapporter så att anfädernas resp ättlingarnas ålder visas.

  Indragning av avsnittet med barn i rtf-dokumentet har nu gjorts lika stor som vid förhandsgranskning och utskrift.

 • Rapporten Ättlingar

  Om man i rapporten Ättlingar valt att inte ta med barn samt att begränsa antalet generationer kom trots detta sista generationens barn med i den avslutande innehållsförteckningen.

 • Rapporten Statistik

  Ny rad visar medellivslängden för personer som blev minst 10 år gamla.

 • Export till HTML

  Det är nu möjligt att vid export ange att avsnittet Personhistoria ska visas i de exporterade personakterna.

 • Import av GEDCOM-fil

  Det finns nu möjlighet att ange en gemensam källa för alla importerade händelser eller en gemensam källa för alla händelser som saknar källa.

 • Flera bildskärmar

  Popup-fönster och Kalendern visas nu på rätt bildskärm i det fall man använder en primär och en sekundär bildskärm. Tidigare hamnade dessa fönster alltid på den primära bildskärmen.

  F11 gav alltid helskärmsläge på primära bildskärmen även om programmet kördes på den sekundära.

 • Hjälpen

  Nytt avsnitt med länsbokstäver i Hjälpen.

 • Ungefärliga datum

  Prefix ˜ < > används nu före årtal för ungefärliga datumangivelser då enbart årtal visas.

 • Rapporten Dubbletter

  Rapporten Dubbletter kunde krascha om släktarkivet innehöll efternamn med ovanliga prexif tex "van de Berg".

 • Dialogen Om MinSläkt

  Nederkanten av fönstret "Om MinSläkt" kunde hamna just nedanför undre skärmkanten om programmet var förminskat och placerat långt ner på skärmen.

 • Popup-fönster

  Sista bokstaven i källans namn kunde halveras i popup-fönster med noteringar.

 • Diagrammet Familj

  Det gick inte att flytta sig från modern till barnet med hjälp av pil-ner i familjediagrammet om det bara fanns ett barn.

 • Diagrammet Ättlingar

  I diagrammet Ättlingar kunde halvsyskon ibland sorteras fel, dvs ej efter födelsedatum.

 • Bildfiler

  Vissa ovanliga varianter av bmp-filer visades inte korrekt. (24-bitars bilder med palett!)

 • Diagram

  Om man registrerade ett barn till huvudpersonen genom att markera huvudpersonens make/maka och välja "Ny familjemedlem\Son/Dotter" så blev inte barnet markerat som ättling till huvudpersonen. I alla övriga fall blev markeringen dock rätt.

 • Export till GEDCOM

  Stycken i källcitat exporterades som separata TEXT-taggar vid GEDCOM-export. Nu exporteras hela källcitatet som en enda TEXT-tagg.

 • Export till HTML

  GIF-bilderna som symboliserar de klickbara flikarna har nu gjorts lite mera stilrena.

  Programmet kunde krascha vid export till html om man skrivit t ex http://www.site.com eller mailto:user@mail.com i noteringsfält.

 • Bilder i RTF-dokument

  JPEG-bilder och bilder med 256 färger eller färre visades inte korrekt i RTF-dokument som skapats under Windows Vista.

 • Ny far/mor

  Om man dubbelklickad på en ruta märkt "Mor ?" och skapade en ny mor till aktuell person blev den nya modern inte automatisk mor till eventuella syskon. Detta är nu rättat så att den nya modern även blir mor till övriga syskon. På samma sätt med fadern.

 • Dialogen Kontrollera arkivet

  Gränsvärdena under Arkiv\Kontrollera arkivet sparades inte korrekt.

 • Rapporten Födelsedagar

  Inställningen "Ta bara med jämna år" i rapporten Födelsedagar sparades inte korrekt.

 • Kalkylatorn

  TAB-ordningen i dialogen Kalkylator var inte korrekt.