Nyheter i version 3.1a

MinSläkt V3.1a innehåller en sammanställning av justeringar och felrättningar som gjorts löpande sedan V3.1 släpptes.

GEDCOM-import
(Fix 1, 20:e dec 2002)
Vid GEDCOM-import får man nu en felutskrift om båda makarna i en familj redan förekommit i en annan familj som makar.
 
Sök-dialogen
(Fix 2, 17:e mar 2003)
Listan över senast använda söksträngar är nu utökad från 15 till 25 (det stod 25 i dokumentationen). Dessutom flyttas nu alltid senast använda sträng upp till första plats.
 
Programhängning
(Fix 3, 17:e mar 2003)
Om man avslutade programmet men svarade Avbryt på frågan om man ville spara gjorda ändringar så kunde programmet hänga sig nästa gång man aktiverade en meny.
 
Språk i rapporten Anfäder
(Fix 4, 17:e mar 2003)
Om man i rapporten Anfäder valt ett annat språk än svenska översattes inte ungefärliga dödsdatum för barnen.
 
Statistik-rapporten
(Fix 6, 8:e apr 2003)
Y-värden större än 999 fick inte riktigt plats i diagramrutorna i rapporten Statistik.
 
Textfönster för noteringar
(Fix 7, 26 okt 2003)
Namn och yrke visas nu i textfönstret för noteringar.
 
Bilder med mycket långa noteringar
(Fix 8, 26 okt 2003)
Bilder med mycket långa bildtexter visas nu korrekt, eventuellt med rullist, då man klickar på bilden.
 
Kolumnbredd i rapporterna Anfäder och Ättlingar
(Fix 9, 26 okt 2003)
Bredden på kolumnen för barn i rapporterna Anfäder och Ättlingar har i RTF-utskriften ändrats till att uppta resten av sidans bredd.
 
Midsommardagen
(Fix 10, 26 okt 2003)
Midsommardagen förekom en vecka för tidigt följande år: 1954, 1965, 1971, 1976, 1982, 1993, 1999.
 
GEDCOM-import av referensnr
(Fix 11, 26 okt 2003)
Vid import av GEDCOM-filer kodade med ANSEL teckenuppsättning översattes inte åäö i referensnr korrekt.
 
Almanackan
(Fix 12, 26 okt 2003)
Almanackan är nu uppdaterad för 2004.
 
Utskrift av diagram
(Fix 13, 26 okt 2003)
Vid utskrift av diagram kunde delar av rubriken i sällsynta fall täckas av en personruta.
 
Dialogen Ändra händelsetyp
(Fix 14, 26 okt 2003)
Knapparna Avbryt och OK har nu bytt plats.
 
Utskrift av rapporten Antavla
(Fix 15, 26 okt 2003)
Vid utskrift av rapporten Antavla kunde programmet under speciella omständigheter låsa sig (inträffade enbart under Windows XP).