Nyheter i version 3.1

MinSläkt V3.1 innehåller ett antal nyheter och ett par felrättningar i förhållande till V3.0a.

Nytt diagram över ättlingar
Förutom diagram över den aktuella personens Familj och Anfäder finns nu även ett diagram över Ättlingar.
 
Diagram över familj
Då en ny person skapas via dubbelklick på rutan "Make ?" får samtliga barn i syskonskaran nu denna nya person som förälder. Tidigare var det bara sista barnet som fick en ny förälder.
 
Samtliga diagram
Rutorna för kvinnor har nu rundade hörn.

Tjockleken på linjerna mellan rutorna är nu proportionell mot teckensnittets storlek. Tidigare var tjockleken alltid en punkt.

 
Rapporten Statistik
Ny sida med statistik över mest använda för- och efternamn.
 
Rapporten Ättlingar
Födelse- och dödsdatum visas nu även för makar i rapporten Ättlingar.
 
Rapporten Personakt
Man kan nu även välja att visas samtliga inlagda bilder i rapporten Personakt.
 
Rapporten Antavla
Symbolerna <,>,~ används nu i rapporten Antavla för att markera ungefärliga datum.
 
Rapporten Födelsedagar
Man kan nu välja att enbart skriva ut jämna födelsedagar (10, 20, 30 år etc).
 
Rapporten Att-göra
Nu visas personernas namn på det sätt som angivits under Verktyg\Inställningar för MinSläkt\Person. Tidigare visades alltid namnet med förnamnet först.
 
Redigera Objekt
Ny snabbtangent F2 för att byta namn på ett objekt.

ESC, RETURN och DELETE fungerar nu på samma sätt som i Utforskaren i Windows.

 
Åldersberäkning
Bättre noggrannhet vid beräkning av ålder.
 
Sökning
Nu sparas de 25 senast använda söksträngarna i Sök-dialogen. Listan töms vid omstart av programmet.

Man kan nu även söka efter händelser som har datum, men där datumet inte är exakt angivet.

Efter det att man gjort en sökning gick det inte att med hjälp av TAB-tangenten skifta fokus mellan sökresultatet och något av diagramfönstren.

 
Understrykning av efternamn
På samma sätt som förnamn kan man nu markera att ett av efternamnen ska visas med understrykning.
 
Presentation av citat ur källor
I rapporterna Personakt, Ättlingar och Anfäder kan man nu ange om man vill att källcitat ska visas eller inte.
 
Almanackan
Almanackan inkluderar nu även år 2003.

1753 flyttades Marie besökelsedag tillfälligt från den 2/7 till den 1/7.

Fram till och med 1972 var söndagen den första dagen i veckan.

Från och med 1973 innehåller almanackan nu även veckonummer.

 
Kalkylatorn
Kalkylatorn behöver inte längre stängas utan kan ligga kvar när man arbetar med övriga dialoger i programmet.

Det går nu att kopiera resultaten från Kalkylatorn. Markera texten och tryck t ex på Ctrl+C.

 
Nya snabbtangenter
Följande nya snabbtangenter finns nu tillgängliga:
Alt+F7 för att visa noteringar för en person.
Alt+F8 för att visa bilder
Alt+F9 för att visa länkar
Alt+F10 för att visa Att-göra
Snabbtangenten ”Gå till markerad person/Gör aktuell” är ändrad från Ctrl+A till enbart ’A’.
 
GEDCOM import
Felhanteringen vid import av familjer har förbättrats. Tidigare importerades en familj även om barn i denna familj redan förekommit i en tidigare familj.
 
Export till HTML
Ny knapp Återställ i Arkiv\Exportera\HTML\Steg 6 som återställer färger och teckensnitt till de ursprungliga för MinSläkt.

Nu visas alltid refnr i den exporterade personakten.

Vid export till HTML blev ungefärliga datum i antavlorna alltid på svenska, trots att man valt annat språk vid export. Detta är nu rättat.

I listan över platser visades personerna alltid med förnamnet först oavsett vad man angivit under Verktyg\Inställningar för MinSläkt\Person.

 
Sortering på efternamn
Sorteringen av efternamn har ändrats något. I stället för att alltid slopa inledande partikel (af, von, der…) så följs nu så lång som möjligt riktlinjerna i SIS-STG Handbok 165 "Bibliografiska referenser" i det avsnitt som behandlar gäller namn på skandinaver, tyskar och holländare. Detta innebär att partiklar av germanskt ursprung slopas medan partiklar av romanskt ursprung behålls vid sorteringen.
 
Övrigt
En minnesläcka i rapporten GEDCOM har nu rättats.

Programmet kunde krascha om man i listrutorna för Far eller Mor i dialogen Personuppgifter försökte välja samma förälder som tidigare trots att denna förälder inte var en möjlig förälder med avseende på förälderns och barnets födelse- och dödsdatum.