Nyheter i MinSläkt 4.7

Nyheter

 • Almanackan är uppdaterad för år 2023.

 • Ny valbar kontroll av arkivet som hittar alla personer som inte har någon koppling till huvudpersonen.

 • Det är nu möjligt att stänga av ålderskontrollerna vid kontroll av arkivet.

 • Nuvarande ålder visas nu inte då man skriver ut eller kopierar diagram eftersom nuvarande ålder är en färskvara.

 • Funktionen för beräkning av släktskap kan nu förutom, syskon, kusiner och sysslingar även detektera bryllingar och gammelfarfar, gammelmormor etc

 • Poppupp-fönstren för släktskap, noteringar, bilder, länkar och att-göra placeras nu så att dom helst inte döljer diagramrutan för personen ifråga.

 • Det är nu möjligt att i samband med export till GEDCOM välja att inte ta med referensnr, titel, yrke och dödsorsak.

 • Ny möjlighet att vid export till GEDCOM, HTML och HTML5 välja att inte ta med personer som blev yngre än ett angivet antal år.

 • Vid export till GEDCOM av bildfiler sätts nu bildens titel till samma som filnamnet. Detta för att vissa släktforskningsprogram förväntar sig att alla multimediafiler har en titel.

 • Okända GEDCOM-taggar som inleds med _ ignoreras som tidigare men resulterar nu endast i påpekande, inte varningar.

 • Listrutor med automatisk komplettering återställs nu till automatisk komplettering om man raderar aktuellt innehåll.

 • "Verktyg\Inställningarna för MinSläkt\Bilder" är borttagen och bilderna behålls nu inte längre i minnet. Det var olyckligt att man kunde spara bilder i minnet eftersom detta lätt kunde leta till minnesbrist.

 • Funktionen "Person/Gå till/Nästa bokmärke" uppdaterade inte listan över senast besökta personer.

 • "Högsta ålder vid dop" sparades inte efter ändring via "Verktyg\Inställningar för MinSläkt\Åldersgränser".

 • Wordpad visade extra skräptecken i början av en rapport sparad som ett rtf-dokument.

 • När man i Sök-dialogen klickade på "Markera allt" eller "Återställ" så återställdes inte värdena i fälten "Sök bland".

 • Kontrollen ”Inga egna händelser får inträffa efter döden” har utökats så att födelsedatum + högsta ålder används om inte dödsdatum är känt.

 • Mindre minnesläckage i bl a poppupp-noteringar och rapporterna Personakt, Anfäder och Ättlingar. Detta har nu åtgärdats.